Năm 2016, thị trường địa ốc chứng kiến một năm sôi động của loại hình condotel với hàng loạt dự án được chào bán. Tiềm năng của condotel không còn nằm ở ngưỡng “triển vọng” mà kỳ thực là trái ngọt của giới đầu tư. Một năm sôi động của condotel Ra đời trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang thiếu những kênh đầu tư có lợi tức cố định, condotel đã.. Đọc tiếp