CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng, CĐT Ecopark ký kết Hợp đồng với nhà thầu Utracon để triển khai thiết kế và thi công 3 cây cầu tại phân khu Aqua Bay và đường giao thông liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên.