Diện tích tối thiểu của một căn nhà ở xã hội được điều chỉnh còn 25m2 thay vì 30m2 như trước đây.  Theo Nghị định về Phát triển và quản lý nhà ở xã hội vừa được Chính phủ ban hành, diện tích mỗi căn hộ tối thiểu sẽ là 25m2 sàn, tối đa là 70m2. Trong trường hợp nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng thì diện tích.. Đọc tiếp