(Xây dựng) – Đây là mục tiêu mà Bắc Giang đặt ra trong nhiệm kỳ tới với một quyết tâm mạnh mẽ vươn lên trở thành một địa phương dẫn đầu cả nước. Những kế hoạch và hành động của Bắc Giang hiện nay chính là đang nhằm mở đường cho một chiến lược dài hơi đầy tham vọng.

bac giang phan dau nam trong top 15 dia phuong dan dau ca nuoc ve kinh te
Bắc Giang đang hướng tới nhiệm kỳ Đại hội mới với nhiều kỳ vọng.

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân của tỉnh Bắc Giang đạt 14%/năm, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu cả nước, vượt xa so với mục tiêu Đại hội (10 – 11%/năm). GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.000 USD, bằng bình quân chung cả nước, đạt mục tiêu Đại hội, tăng 1.470 USD so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp – xây dựng chiếm 57,7% (tăng 15,1% so với năm 2015); dịch vụ chiếm 24,7%; nông – lâm nghiệp và thủy sản chiếm 17,6%. Các ngành, lĩnh vực kinh tế từng bước được cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thiết yếu được tập trung đầu tư, nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh.

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp – xây dựng tăng trưởng cao, công nghiệp ngày càng khẳng định là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang. Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp bình quân đạt 23,7%/năm, vượt xa mục tiêu Đại hội (14 – 15%/năm). Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 28,8%/năm, vượt mục tiêu. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, tổng số dự án thu hút đầu tư còn hiệu lực đã tăng 1.672 dự án (lớn nhất từ trước đến nay). Cũng trong nhiệm kỳ, có 5.489 DN thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 46,6 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có năm khu công nghiệp (tỷ lệ lấp đầy đạt 81,7%), 30 cụm công nghiệp (tỷ lệ lấp đầy đạt 51,5%), với hơn 1.300 DN đang hoạt động. Các lĩnh vực sản xuất chủ yếu bao gồm: Điện tử, máy tính, sản phẩm quang học, pin năng lượng mặt trời, cơ khí chế tạo, may mặc, phân bón, vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, chế biến nông, lâm sản…

Lĩnh vực xây dựng ngày càng phát triển tích cực; năng lực ngành Xây dựng của tỉnh ngày càng nâng lên. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo và tổ chức lập quy hoạch xây dựng và quản lý thực hiện theo quy hoạch. Công nghiệp VLXD tiếp tục phát triển khá. Công tác quản lý đầu tư xây dựng được tăng cường, chất lượng công trình xây dựng ngày càng được đảm bảo. Không gian đô thị phát triển nhanh, chất lượng đô thị ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Để đạt được kết quả đột phá đó, tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều nghị quyết, chuyên đề tập trung lãnh đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong đó, tập trung vào lãnh đạo cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ thủ tục gây cản trở, vướng mắc cho nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông, điện, nước, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp phục vụ thu hút đầu tư… Nhờ đó, Bắc Giang thời điểm hiện tại được đánh giá là một trong những địa phương có sức hấp dẫn nhất về thu hút đầu tư. Kết quả thu hút đầu tư trong nhiệm kỳ cao nhất từ trước đến nay.

“Siết” để “mở”

Để đạt được những kết quả đó, phải kể đến sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền Bắc Giang trong việc cải cách các thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho DN, người dân, thúc đẩy thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế. Lãnh đạo tỉnh đã nhiều lần tổ chức các cuộc “cà phê doanh nhân” để lắng nghe ý kiến, tâm tư, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho DN. Các cuộc xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại cho nông sản của tỉnh được thường xuyên tổ chức với những trọng tâm, trọng điểm đã mang lại những cơ hội mới cho phát triển nông nghiệp. Nhiều thủ tục hành chính được rà soát, rút gọn để giảm bớt thời gian, công sức, tiền bạc cho người dân và DN.

Cùng đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các cấp ủy đặc biệt chú trọng, nhờ đó có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, thực hiện tăng cường kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố và xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với các hành vi tham nhũng. Trong nhiệm kỳ, đã tiến hành 573 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực; qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 190 tỷ đồng, 4.255 ha đất, đã chỉ đạo thu hồi về ngân sách Nhà nước và xử lý nghiêm các sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 20 vụ việc sai phạm, với 47 đối tượng; khởi tố, điều tra 52 vụ án tham nhũng, kinh tế, với 96 bị can.

bac giang phan dau nam trong top 15 dia phuong dan dau ca nuoc ve kinh te
Phối cảnh một góc thành phố Bắc Giang đang phát triển mạnh mẽ.

Cũng trong nhiệm kỳ, tổ chức bộ máy các cấp từng bước được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả; đã tiến hành sắp xếp bộ máy các cơ quan Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII mới. Tỉnh đã thực hiện có hiệu quả quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với những giải pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; công tác kiểm tra, giám sát đã duy trì nền nếp; công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên… nhờ đó đạt sự đồng thuận, tin tưởng trong quần chúng nhân dân.

Khơi “luồng chảy chính” trong phát triển kinh tế

Theo ông Lê Ánh Dương – Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, hiện nay, Bắc Giang đang nằm trong “luồng chảy chính” trong phát triển kinh tế của cả nước. Do đó, mục tiêu tỉnh Bắc Giang đặt ra trong nhiệm kỳ tới 2020 – 2025 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc; có tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện thuộc nhóm tiên tiến của cả nước. Các tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Củng cố vững chắc khối đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đồng thời, bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định để phát triển, phấn đấu đưa Bắc Giang nằm trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô GRDP; GRDP bình quân đầu người cao hơn bình quân cả nước.