(Xây dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái vừa có công văn về việc tăng cường biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng và chống thất thoát nguồn thu ngân sách Nhà nước đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư.

bac giang tang cuong quan ly nang cao chat luong va chong that thoat doi voi cac du an khu do thi khu dan cu
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện, thành phố thực hiện tốt công tác lập, thẩm định các đồ án quy hoạch khu dân cư, khu đô thị; đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị và các văn bản chỉ đạo của tỉnh; quan tâm hơn nữa việc quy hoạch xây dựng các hạng mục hạ tầng xã hội như: Công trình công cộng, cây xanh, hồ nước… nâng cao chất lượng mỹ quan đô thị, tạo ra môi trường sống tốt hơn cho người dân sống trong dự án cũng như khu vực lân cận.

Cung cấp danh sách, địa chỉ các chủ đầu tư dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư cho Cục Thuế tỉnh theo dõi; phối hợp với Cục Thuế tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư dự án kê khai, nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, chất lượng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư đối với công trình xây dựng (trừ các dự án đã được UBND huyện, thành phố kiểm tra); phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi bàn giao cho các huyện, thành phố quản lý, sử dụng; đôn đốc chủ đầu tư thực hiện quyết toán dự án theo quy định.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế, UBND huyện, thành phố… thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng và chống thất thoát nguồn thu ngân sách Nhà nước đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư.