(Xây dựng) – Bắc Kạn vừa hoàn thành thực hiện việc rà soát các xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.

bac kan 1 xa va 21 thon hoan thanh muc tieu chuong trinh 135 nam 2020
Đường giao thông làm từ nguồn vốn Chương trình 135 ở xã Địa Linh, huyện Ba Bể (Nguồn: backan.gov.vn).

Những năm qua, nhờ thực hiện tốt Chương trình 135, diện mạo vùng dân tộc và miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có những chuyển biến tích cực, trong đó có cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể.

Đến nay, 95% số xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đã có đường ôtô đến trung tâm xã được nhựa hóa, hoặc bê tông hóa đảm bảo tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải; 90% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, 100% trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế; các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng 75-80% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm đạt trên 86%; 100% xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; 98% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Đến hết năm 2019, tỉnh Bắc Kạn có 2 xã và 36 thôn được công nhận đã hoàn thành mục tiêu của Chương trình 135.

Thực hiện việc rà soát các xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2020 theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, Bắc Kạn đã tiến hành rà soát 54 xã đang thụ hưởng Chương trình 135 theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 và 118 thôn đang thụ hưởng Chương trình 135 theo Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Kết quả rà soát cho thấy, xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn và 21 thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2020 gồm: Thôn Bản Lẹng, xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn; Thôn Nà Pài, Bản Phát, Bản Pá, Bản Pjải, Bản Kéo, Roỏng Tùm (xã Thanh Mai); Nà Chúa (xã Thanh Vận); Bản Nhuần 2, Nà Choọng, Làng Điền (xã Quảng Chu); Tân Minh (xã Cao Kỳ) thuộc huyện Chợ Mới; Thôn Nà Mơ, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể; Thôn Khuổi Nằn 2, phố B (Thị trấn Yến Lạc); Nà Mới, Nà Noong, Nà Mển (xã Trần Phú); thôn Nặm Tát , xã Cường Lợi, huyện Na Rì; Thôn Bắc Lanh Chang (xã Lục Bình); thôn Bản Mún 1 (xã Dương Phong) thuộc huyện Bạch Thông.