(Xây dựng) – Đây là khẳng định của ông Vương Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Theo ông Vương Quốc Tuấn, trong giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung đổi mới, sáng tạo, trong đó tập trung khai thác tối đa những lợi thế nằm gần thủ đô Hà Nội. Xây dựng một đô thị kết hợp giữa sự phát triển công nghiệp, thương mai dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tri thức, song hành với phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường.

bac ninh tro thanh thanh pho truc thuoc trung uong nhung van co nhung net dac trung rieng
Ông Vương Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Phấn đấu hoàn thành 5/5 tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương

Mới đây, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, trong đó xác định: Phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Trước đó, tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng Đề án Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và được Ban cán sự Đảng, Chính phủ thông qua. Theo 5 tiêu chuẩn của Nghị quyết số số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương, đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã đạt được 02 tiêu chuẩn và dự kiến sẽ đáp ứng 03 tiêu chuẩn còn lại.

Cụ thể, về tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội, các tiêu chí về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội của Bắc Ninh đều đạt và cao hơn so với tiêu chuẩn quy định.

Về tiêu chuẩn diện tích tự nhiên từ 1.500km2 trở lên: Diện tích tự nhiên của tỉnh Bắc Ninh là 822,7km2. Tuy nhiên tại Điểm c, Khoản 2, Điều 31 Nghị quyết số 1211 quy định: Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị trên cơ sở 01 đơn vị hành chính cùng cấp mà không làm tăng đơn vị hành chính thì không áp dụng quy định về tiêu chuẩn diện tích phải đạt 1.500km2 trở lên. Do vậy tỉnh Bắc Ninh đáp ứng tiêu chuẩn này.

Còn 3 tiêu chuẩn tỉnh Bắc Ninh hiện đang phấn đấu đạt gồm: Quy mô dân số từ 1,5 triệu người trở lên; Số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc có từ 11 đơn vị trở lên và tỷ lệ số quận trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện đạt 60% trở lên; Đã được công nhận là đô thị loại đặc biệt hoặc loại I; hoặc khu vực dự kiến thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại đặc biệt hoặc loại I.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Vương Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Về cơ bản, Bắc Ninh là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, diện tích tự nhiên nhỏ nhất nước, số đơn vị hành chính cấp huyện là 8 đơn vị (bằng thành phố Đà Nẵng hiện nay), mật độ dân số cao đứng thứ ba cả nước, kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng hiện đại; công nghiệp, dịch vụ tăng nhanh, chiếm 95%; tốc độ đô thị hóa cao, là tỉnh đứng trong top đầu cả nước về xây dựng Nông thôn mới, dự kiến đến đến năm 2022, cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới. Do đó, tỉnh hoàn toàn có khả năng và điều kiện để hoàn thành 3 tiêu chuẩn này”.

bac ninh tro thanh thanh pho truc thuoc trung uong nhung van co nhung net dac trung rieng
Toàn cảnh trung tâm thành phố Bắc Ninh (Ảnh T/L).

Trở thành phố trực thuộc Trung ương nhưng vẫn có những nét đặc trưng riêng

Sau hơn 23 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh nông nghiệp với hệ thống đô thị nhỏ bé, lạc hậu, Bắc Ninh đã vươn lên trở thành một đô thị lớn và tiến tới thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do suy giảm kinh tế toàn cầu và đại dịch Covid-19, song được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh đã phát huy truyền thống, kết quả của những nhiệm kỳ trước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Đến nay, Bắc Ninh cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt cao trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước và có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cả nước.

Để hướng đến thành phố trực thuộc Trung ương, ông Vương Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung xây dựng và triển khai các cơ chế chính sách để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động nguồn lực ngoài Nhà nước tham gia đầu tư và cần Trung ương hỗ trợ về điều tiết Ngân sách. Tiếp tục xây dựng 3 huyện Tiên Du, Yên Phong và Quế Võ trở thành quận, huy động nguồn lực lớn để xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, trước mắt tập trung nguồn lực phát triển 03 huyện này trở thành thị xã trong thời gian tới”.

Cụ thể hơn về những giải pháp này, ông Vương Quốc Tuấn chia sẻ: “Để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tính liên kết vùng, tính lan tỏa vùng của tỉnh Bắc Ninh phải mạnh mẽ hơn nữa đối với Vùng Thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Để làm được như vậy, trong giai đoạn 2020 – 2025 tới đây, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung đổi mới, sáng tạo. Trong đó tập trung khai thác tối đa những lợi thế nằm gần thủ đô Hà Nội, xây dựng một đô thị kết hợp giữa sự phát triển công nghiệp, thương mai dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tri thức, song hành với phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường.

Chúng tôi hy vọng với những giải pháp đồng bộ này, tỉnh Bắc Ninh sẽ sớm hoàn thành 3 tiêu chí còn lại, đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương nhưng vẫn có những nét đặc trưng riêng”.