(Xây dựng) – Ngày 12/11 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam – EU (EVEF) tổ chức Lễ ký kết Dự án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong công tác thông tin, định hướng tuyên truyền về phát triển năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng ở Việt Nam”. Dự án nằm trong gói hỗ trợ kỹ thuật thuộc tiểu hợp phần 1B của Dự án EVEF.

ban tuyen giao trung uong va du an evef ky ket du an ve nang cao nang luc doi ngu can bo tuyen giao cac cap
Ông Nguyễn Hồng Diên và bà Regina ký kết Dự án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong công tác thông tin, định hướng tuyên truyền về phát triển năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng ở Việt Nam”.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, các báo cáo viên, tuyên truyền viên Trung ương và địa phương về những tiềm năng, lợi thế và khả năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam; giúp cán bộ tuyên giáo làm tốt hơn công tác tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong hoạch định chủ trương, chính sách và làm tốt hơn công tác định hướng, thông tin tuyên truyền về năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng tại các địa phương, đơn vị.

Dự án dự kiến tổ chức 03 khóa tập huấn cho khoảng 700 – 750 cán bộ tuyên giáo, các báo cáo viên, tuyên truyền viên của 63 tỉnh/thành phố.

ban tuyen giao trung uong va du an evef ky ket du an ve nang cao nang luc doi ngu can bo tuyen giao cac cap
Ông Nguyễn Hồng Diên và Đại sứ EU Giorgio Aliberti trao đổi tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Hồng Diên khẳng định việc phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng là một xu thế tất yếu của thế giới và Việt Nam. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng tại Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Hồng Diên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các tổ chức quốc tế, Liên minh châu Âu, Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức, Tổ chức GIZ đã hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là trong việc thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

ban tuyen giao trung uong va du an evef ky ket du an ve nang cao nang luc doi ngu can bo tuyen giao cac cap
Các đại biểu tham gia Lễ ký kết giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam – EU.

Đồng thời, cam kết phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt các hoạt động của Dự án, tổ chức thành công 03 khóa tập huấn cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, để sau khóa tập huấn, đội ngũ này sẽ là nòng cốt tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa những kiến thức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng.