Bản tin Bất động sản số 01

Tiếp nối thành công từ Bản tin truyền hình Xây dựng, ngày 18/9/2018 Báo điện tử Xây dựng cho ra mắt Bản tin Bất động sản. Bản tin Bất động sản sẽ cung cấp thông tin thời sự về công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước về lĩnh vực bất động sản từ Chính phủ, Bộ Xây dựng đến các Sở, ngành địa phương. Bên cạnh đó, là những thông tin về diễn biến thị trường bất động sản; các dự án đã – đang – sẽ được xây dựng, ra mắt thị trường; đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời cho khách hàng đối với những dự án bất động sản chưa đủ minh bạch trong hồ sơ pháp lý hoặc mức độ tin cậy của Chủ đầu tư dự án qua chuyên mục Tâm điểm bất động sản.

Báo điện tử Xây dựng