(Xây dựng) – Đó là chủ đề của đề tài nghiên cứu khoa học được công bố tại tọa đàm tổ chức ngày 5/1 tại Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia.

Lần đầu tiên, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam công bố kết quả nghiên cứu đề tài khoa học về bất động sản bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, với sự tham dự của nhiều chuyên gia uy tín.

bat dong san trong nen kinh te viet nam vai tro va khuyen nghi chinh sach
Ông Đỗ Viết Chiến – Tổng Thư ký Hiệp hội bất động sản Việt Nam công bố Quyết định nghiệm thu báo cáo kết quả đề tài.

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học quy mô đầu tiên của Hiệp hội được thực hiện bằng kinh phí xã hội hóa từ các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội; Công trình trở thành kênh tham khảo hữu hiệu cho công tác hoạch định chính sách của Nhà nước về phát triển lành mạnh thị trường bất động sản cũng như kênh tham khảo cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế Việt Nam.

Theo đánh giá của các chuyên gia, khi thị trường bất động sản rơi vào khủng hoảng, nền kinh tế cũng có nguy cơ rơi vào khủng hoảng. Trên thực tế, khủng hoảng của nền kinh tế thường xuất phát từ khủng hoảng của thị trường bất động sản. Và ngược lại, khi lĩnh vực này phục hồi chính là dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng nền kinh tế như kinh nghiệm từ Mỹ và Thái Lan.

Ở Việt Nam hiện nay, do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản đang phải đối diện với vô số khó khăn, có cả yếu tố chủ quan và khách quan. Nếu thị trường bất động sản không được hỗ trợ kịp thời, không có sự điều tiết và quản lý khoa học, sẽ dẫn tới sự đổ vỡ dây chuyền và có thể để lại những hệ lụy xấu cho cả nền kinh tế.

Việc nghiên cứu sự biến động của thị trường bất động sản và ảnh hưởng của lĩnh vực bất động sản đến nền kinh tế rất mở của nước ta, từ đó đề ra định hướng, giải pháp tăng cường, phát huy vai trò của thị trường bất động sản là hết sức có ý nghĩa, cần thiết đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp và khách hàng đã, đang và sẽ tham gia thị trường bất động sản, nhất là trong quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, cùng với các diễn biến trong môi trường chính trị – xã hội thời gian qua.

Do đó, Hiệp hội bất động sản Việt Nam thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học: “Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam: Vai trò và khuyến nghị chính sách” nhằm đưa ra những dữ liệu khoa học, thực tiễn phục vụ cho hoạt động quản lý Nhà nước và sự tham gia thị trường bất động sản của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đề tài do ông Đoàn Văn Bình – Phó Chủ tịch VNREA làm chủ nhiệm đề tài, Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam là cơ quan tổ chức thực hiện, Tạp chí điện tử bất động sản Việt Nam là cơ quan bảo trợ thông tin và truyền thông.

Căn cứ báo cáo kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam và Ban chủ nhiệm đề tài, ngày 28/12/2020, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã ký Quyết định số 29/QĐ-VNREA, nghiệm thu báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học.

Về mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu, một là, hệ thống hóa những vấn đề lý luận về bất động sản và vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam; kinh nghiệm của một số nước về vấn đề này trong việc phát triển thị trường bất động sản.

Hai là, phân tích thực trạng vai trò của thị trường bất động sản đối với nền kinh tế Việt Nam và những vấn đề đặt ra (đóng góp vào phát triển kinh tế và gia tăng tài sản quốc gia; đóng góp thông qua khả năng lan tỏa đến các ngành kinh tế quan trọng khác của nền kinh tế, nhất là những ngành liên quan trực tiếp như xây dựng, công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch, lưu trú – ăn uống và tài chính – ngân hàng, vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội ngoại thất…; Vai trò của ngành Bất động sản đối với việc thu hút, gia tăng lao động; phát triển nhà ở và quá trình đô thị hóa; lượng hóa quy mô tài sản bất động sản của Việt Nam giai đoạn 2020 – 2030… làm cơ sở hoạch định chính sách và điều tiết thị trường).

Ba là, trên cơ sở dự báo lượng hóa (ước tính quy mô của thị trường bất động sản trong tương lai), đề ra những giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm phát huy vai trò thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam tầm nhìn tới năm 2030.

Công trình khoa học đã đánh giá được vai trò của bất động sản đối với nền kinh tế và sự lan tỏa tác động của bất động sản đến các ngành kinh tế có liên quan; đưa ra những kiến nghị, đề xuất mang tính tổng thể nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh, ổn định lành mạnh của thị trường bất động sản cũng như tăng cường vai trò và tính lan toả của thị trường bất động sản đến nền kinh tế. Trở thành kênh tham khảo hữu hiệu cho công tác hoạch định chính sách của Nhà nước về phát triển lành mạnh thị trường bất động sản cũng như kênh tham khảo cho các doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế Việt Nam.

bat dong san trong nen kinh te viet nam vai tro va khuyen nghi chinh sach
GS. Đặng Hùng Võ phản biện đề tài nghiên cứu khoa học.

Chuyên gia nghiên cứu, tư vấn phản biện đề tài – GS. Đặng Hùng Võ đánh giá: “Tôi cho rằng chúng ta đã có khá nhiều nghiên cứu về thị trường bất động sản, nhưng điều quan trọng của thị trường bất động sản mà chúng ta ít quan tâm mà lần này đề tài đã đặt ra được là những thông tin, trong đó có thông tin thu nhận từ thống kê và các nguồn uy tín khác. Kết quả nghiên cứu lần này có nhiều giá trị, đẩy nghiên cứu về bất động sản lên một bước cao hơn, nếu tiếp nhận các kiến nghị này các cơ quan quản lý và nhà đầu tư sẽ đi được những bước khá trong việc quản lý, phát triển thị trường bất động sản Việt Nam”.

bat dong san trong nen kinh te viet nam vai tro va khuyen nghi chinh sach
TS. Lê Xuân Nghĩa đánh giá về đề tài nghiên cứu khoa học.

Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, đây là một công trình nghiên cứu rất sâu về thị trường bất động sản, trong ngành Ngân hàng của chúng tôi cũng chưa có nghiên cứu nào phân tích về sự lan tỏa vào tầng giá trị gia tăng trên một lao động. Qua đề tài nghiên cứu này, có thể khẳng định vai trò quan trọng của thị trường bất động sản, đó là một thị trường nền tảng.

Năm 2015, tại thị trường chung 16 nước châu Âu, thông số cho vay bất động sản là 19%, cho vay tiêu dùng 41%. Cho vay sản xuất của cả châu Âu chỉ có 8%, nhưng tại thị trường chúng ta thì cho vay sản xuất cao.

Dần dần chúng ta cần thay đổi quan niệm, cần có một số thị trường là nền tảng và tôi cho rằng bất động sản là một trong những thị trường nền tảng. Thị trường nền tảng thứ hai là vận tải thương mại và vận tải cá nhân, chiếm tỷ trọng 14% của thị trường các nước châu Âu, sau tiêu dùng, bất động sản. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục mang tới nền tảng cho bài toán phân tích, cập nhật số liệu để hoàn thiện hơn nữa, để 5 – 10 năm sau có một nghiên cứu hoàn chỉnh về thị trường bất động sản.

bat dong san trong nen kinh te viet nam vai tro va khuyen nghi chinh sach
Ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam kết luận.

Thị trường bất động sản có vai trò quan trọng bậc nhất đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia. Ở các nước phát triển, yêu cầu và định hướng khơi thông những nguồn lực tiềm năng và bền vững của thị trường bất động sản là một ưu tiên chính sách. Chính vì thế, tỷ trọng bất động sản trong tổng số của cải xã hội ở các nước phát triển thường chiếm ít nhất trên 35% tổng tài sản vật chất của mỗi nước.

Các hoạt động trên thị trường bất động sản chiếm gần 30% tổng hoạt động của nền kinh tế. Kinh nghiệm cho thấy, chỉ khi Chính phủ quan tâm đúng mức và có đánh giá chính xác về vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế thì thị trường bất động sản mới phát triển nhanh và bền vững, có đóng góp đáng kể cho sự phát triển của quốc gia, không chỉ dưới phương diện GDP và tài sản quốc gia, mà còn là tác động lan tỏa đến những ngành kinh tế chủ đạo khác và giải quyết vấn đề việc làm, an sinh xã hội…

Việc nghiên cứu vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế và định hướng chính sách để quản lý và phát triển thị trường có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: “Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam: Vai trò và khuyến nghị chính sách”, với sự đóng góp của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế, bất động sản, tài chính – ngân hàng, quy hoạch và pháp lý.

Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, hướng đến tầm nhìn 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển thịnh vượng, có thu nhập cao thì việc phát triển thị trường bất động sản hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia.

bat dong san trong nen kinh te viet nam vai tro va khuyen nghi chinh sach
Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Sau buổi tọa đàm, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sẽ gửi kiến nghị kèm toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu đến Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan, nhằm cung cấp tư liệu, thông tin, góc nhìn khoa học cho việc xây dựng chiến lược quốc gia tầm nhìn dài hạn và có chính sách cụ thể được thể chế hóa nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh và ổn định dài hạn.