Sau khi nhận được Công văn số 2112/UBND-KT ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu dân cư Hoàng Hưng Thịnh, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (Dự án) và hồ sơ Dự án (nhận ngày 14/8/2018), Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Phước.

Bình Phước: Chuyển quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Hoàng Hưng Thịnh
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, về hồ sơ pháp lý của Dự án: Theo Công văn số 2112/UBND-KT, Dự án có quy mô 8,025ha, đã được UBND tỉnh Bình Phước có chủ trương giao cho Cty TNHH MTV Hoàng Hưng Thịnh (nay là Cty CP Hoàng Hưng Thịnh) đầu tư xây dựng tại Văn bản số 577/UBND-KT ngày 09/3/2011; phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 17/01/2012, điều chỉnh tại Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 06/8/2015; giao đất và cho thuê đất tại Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 13/10/2015. Cty CP Hoàng Hưng Thịnh đã phê duyệt Dự án tại Quyết định số 05/QĐ ngày 15/6/2017 và được Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại Giấy phép xây dựng số 04/GPXD-SXD-HCC ngày 29/3/2018.

Quy mô diện tích Dự án tại các văn bản pháp lý nêu trên chưa thống nhất, do đó đề nghị UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng liên quan rà soát, thống nhất quy mô diện tích của Dự án trước khi xem xét đề nghị của chủ đầu tư, đảm bảo tính pháp lý khi quyết định cho phép CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án.

Ý kiến cụ thể đối với khu vực được thực hiện CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án: Khu đất thực hiện Dự án có chức năng sử dụng đất cơ bản phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Xoài đến năm 2025 được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 05/11/2012.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt xác định quy mô dân số tại Dự án là 1.300 người, dự kiến xây dựng 559 lô nhà ở liên kế, tương đương 2,3 người/lô nhà ở, thấp hơn so với thực tế hiện nay tại các đô thị. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Bình Phước xem xét, xác định dân số tại Dự án tuân thủ theo định hướng hoặc khống chế dân số của quy hoạch cấp trên, đảm bảo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu sử dụng của dân cư thực tế tương ứng với số lượng nhà ở tại Dự án.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Phước tại Công văn số 2112/UBND-KT, Dự án có vị trí cách xa khu trung tâm hành chính thị xã Đồng Xoài, không nằm trong khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, đã cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, đề nghị UBND tỉnh Bình Phước thực hiện một số nội dung sau:

Căn cứ vị trí, đặc điểm của Dự án, nhu cầu phát triển nhà ở thực tế tại địa phương và các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, các quy định của pháp luật về đất đai, theo thẩm quyền xem xét và chịu trách nhiệm việc quyết định khu vực được thực hiện CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án.

Chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng liên quan và chủ đầu tư thống nhất lựa chọn các mẫu thiết kế nhà ở trong Dự án; giám sát đảm bảo việc xây dựng nhà ở tại Dự án tuân thủ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế đô thị và các mẫu nhà ở đã được phê duyệt.

Việc CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện CQSDĐ đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Đoan Trang