Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 7386/UBND-VP ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây dựng nhà ở tại 02 dự án: Khu nhà ở bán trả góp tại phường Long Toàn và Khu nhà ở công nhân viên Cty CP nước khoáng và nước giải khát Barimex, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và hồ sơ dự án gửi kèm (bổ sung lần cuối ngày 18/10/2018). Về vấn đề này, mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bộ Xây dựng cho ý kiến chuyển quyền sử dụng đất 2 dự án tại TP Bà Rịa

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, về Hồ sơ pháp lý của Dự án: Dự án Khu nhà ở CNV Cty CP nước khoáng và nước giải khát Barimex có quy mô khoảng 2,7422ha (54 lô đất nền) và Dự án Khu nhà ở bán trả góp tại phường Long Toàn có quy mô 1,1213ha (38 lô đất nền), đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần nước khoáng và nước giải khát Barimex (nay là Cty CP Barimex) tổ chức triển khai lập và đầu tư xây dựng tại các Quyết phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án (Quyết định số 8974/QĐ.UB ngày 12/11/2002 và Quyết định số 370/QĐ-UB ngày 16/01/2003).

Cty Barimex cũng đã phê duyệt hai Dự án tại các Quyết định số: 10/QĐ/CT ngày 27/11/2002 và 11/QĐ ngày 17/02/2003. Từ các năm 2005-2007, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ 92 lô đất nền (cả hai Dự án) cho Cty CP nước khoáng và nước giải khát Barimex để đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng cho ý kiến cụ thể về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại 02 Dự án như sau: Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công văn số 7386/UBND-VP ngày 30/7/2018 và hồ sơ tài liệu Dự án gửi kèm, đến nay hai Dự án đã cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt bao gồm: hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện, chiếu sáng và hệ thống cấp, thoát nước… Đây là các dự án đã có quá trình triển khai trong thời gian dài, do đó Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, chịu trách nhiệm kết quả rà soát việc thực hiện đầu tư dự án theo các mục tiêu ban đầu nêu tại các Quyết định số 8974/QĐ.UB ngày 12/11/2002 và Quyết định số 370/QĐ-UB ngày 16/01/2003. Việc điều chỉnh mục tiêu đầu tư từ xây nhà thô để bán sang hình thực chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được thực hiện khi đã làm rõ được những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai các dự án từ năm 2006 đến nay và cần căn cứ vào nhu cầu thực tế về an sinh xã hội, phát triển nhà ở cho dân cư tại địa phương.

Xem xét, chịu trách nhiệm và quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại các lô đất trong phạm vi hai Dự án nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh và Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát việc người dân tự xây dựng nhà ở tại các lô đất thuộc phạm vi hai Dự án đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết, thiết kế mẫu nhà đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan.

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Tuyết Hạnh