Về đề nghị cho ý kiến dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong dự án phát triển nhà ở thương mại tại tổ 9, thị trấn Yên Thế và thôn Làng Già xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (quy mô sử dụng đất 9,66ha, tại đô thị loại 5), mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi UBND tỉnh Yến Bái.

Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong dự án phát triển nhà ở thương mại tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Thị trấn Cầu Gồ huyện Yên Thế, tỉnh Yến Bái (ảnh minh họa, nguồn Internet)

Theo Pháp luật về nhà ở chỉ quy định việc bắt buộc dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch đô thị từ loại 3 trở lên (loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3); đối với các loại đô thị còn lại (loại 4 và loại 5), UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để yêu cầu chủ đầu tư phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội (khoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở năm 2014; Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội).

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị tại các đô thị loại 4, loại 5 đề nghị UBND tỉnh Yên Bái căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn khu vực có dự án để quyết định việc dành hay không dành quỹ đất trong các dự án này để xây dựng nhà ở xã hội.

Tuyết Hạnh