Ngày 11/5, Bộ Xây dựng có Công văn số 1078/BXD – KHTC gửi UBND TP Hà Nội đề nghị có ý kiến đối với phương án sử dụng đất và giá đất sau cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ – Tổng Công ty HUD đối với cơ sở nhà, đất tại số 21 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội có ý kiến về phương án sử dụng đất và giá đất số 21 Kim Đồng
Bộ Xây dựng đang thực hiện CPH Công ty mẹ – Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)

Theo công văn, Bộ Xây dựng đang thực hiện CPH Công ty mẹ – Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tại thời điểm ngày 01/01/2018. Trên cơ sở đề xuất của Tổng công ty HUD tại văn bản số 779/HUD-ĐT ngày 12/4/2018 về việc xin ý kiến về giá đất và phương án sử dụng đất của Tổng Công ty HUD sau cổ phần hóa đối với cơ sở nhà, đất tại số 21 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội với diện tích đất 407,60 m2 và diện tích sàn xây dựng 3.059,60 m2, Bộ Xây dựng đã xem xét, thống nhất với phương án quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất này.

Cụ thể, hiện trạng mục đích sử dụng khu đất làm văn phòng làm việc của các đơn vị thành viên. Hồ sơ pháp lý liên quan đã bao gồm: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quyết của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phương duyệt phương án xử lý, sắp xếp lại nhà, đất của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD).

Phương án sử dụng đất sau khi CPH sẽ là nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; mục đích sử dụng tiếp tục sử dụng làm văn phòng làm việc.

Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và Khoản 27, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét, có ý kiến đối với phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa đối với cơ sở nhà, đất của Tổng công ty HUD tại số 21 phố Kim Đồng để Bộ Xây dựng hoàn thiện trong phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng Công ty HUD trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, cho ý kiến về giá đất cụ thể đối với lô đất tại số 21 phố Kim Đồng để Bộ Xây dựng làm căn cứ xác định lại giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng Công ty HUD.

Nhi Hà