Ngày 26/9/2018, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 10197/UBND-CN ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa xin ý kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu dân cư Nhà hát nhân dân, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa và hồ sơ kèm theo.

Bộ Xây dựng góp ý dự án Khu dân cư Nhà hát nhân dân, TP Thanh Hóa
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo Bộ Xây dựng, căn cứ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 16/01/2009, các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (viết tắt là Nghị định số 11/2013/NĐ-CP), Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát tổng thể các dự án có chủ trương chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, cập nhật các dự án phát triển đô thị đủ điều kiện triển khai vào danh mục các dự án của khu vực phát triển đô thị dự kiến thành lập, đảm bảo yêu cầu thống nhất quản lý Nhà nước về phát triển đô thị, trong đó có Dự án Khu dân cư Nhà hát nhân dân, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương lập, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị TP Thanh Hóa, xác định Khu vực phát triển đô thị, lập Kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị và Ban quản lý khu vực phát triển đô thị theo quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP để quản lý phát triển đô thị theo đúng quy hoạch và kế hoạch.

Việc xem xét, quyết định các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân đến ở.

Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư giám sát việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được phê duyệt.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng có ý kiến cụ thể đối với dự án: Dự án Khu dân cư Nhà hát nhân dân có vị trí nằm tại phường Ba Đình, trung tâm TP Thanh Hóa, đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (chưa có quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt), đã được UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất theo Quyết định số 4915/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 (còn 180,08m2 đang lập hồ sơ giao đất). Căn cứ Hồ sơ quy hoạch chi tiết Dự án và yêu cầu quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa:

Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức lập, trình phê duyệt quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết, cân nhắc vị trí trung tâm TP Thanh Hóa của Dự án, quyết định việc chuyển quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất ở đã được giao đất theo Quyết định số 4915/QĐ-UBND nêu trên, đảm bảo không ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.

Không cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất nhà ở liền kề nằm tại mặt tiền các tuyến đường: Lê Phụng Hiểu có mặt cắt ngang 18,5m, Đào Duy Từ có mặt cắt ngang 18,5m (theo bản vẽ Tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất, Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu nhà hát nhân dân, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa).

Huyền Trang