(Xây dựng) – Ông Lê Thanh Hải (Sơn La) có câu hỏi gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhờ hướng dẫn giải đáp về việc cách tính hiệu lực chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

cach tinh hieu luc chung chi hanh nghe dau thau
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Nội dung câu hỏi như sau: Ông Hải là cá nhân hành nghề hoạt động đấu thầu và đã được cấp chứng chỉ hành nghề tháng 3/2018. Năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT, theo đó, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp và được ghi trên chứng chỉ.

Ông Hải hỏi, chứng chỉ của ông được cấp trước thời điểm Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ban hành và có hiệu lực thì có phải thực hiện đổi sang chứng chỉ mới có ghi thời hạn hiệu lực không (vì hiện chứng chỉ của ông cấp thời điểm đó không ghi thời hạn hiệu lực)? Nếu không cần đổi thì thời hạn chứng chỉ của ông sẽ có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp có phải không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 4, Điều 12 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu có thời hạn sử dụng trong thời gian 5 năm kể từ ngày cấp, khi hết thời hạn sử dụng phải làm thủ tục cấp lại hoặc phải thi sát hạch nếu không đủ điều kiện cấp lại theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.

Theo đó, trường hợp cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề trước thời điểm Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực (ngày 11/3/2019) thì chứng chỉ này được coi có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp.