(Xây dựng) – Ông Mai Như Toàn – Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ vừa mới ký Công văn số 4159/SXD-QLN về việc Công bố danh sách dự án nhà ở thương mại không cho phép tổ chức và cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở, gửi đến Sở Tài Nguyên và Môi trường; UBND các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và huyện Phong Điền; Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Cần Thơ; các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại để công bố các dự án nhà ở không cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua…

can tho co 4 du an nha o thuong mai khong cho phep to chuc ca nhan nuoc ngoai mua
Khu tái định cư Thới Nhựt 2 không cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở.

Công văn này cho biết, UBND thành phố Cần Thơ đã có Công văn số 3953/UBND-XDĐT ngày 18/12/2020 về việc danh mục không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở. Theo đó, UBND thành phố Cần Thơ thống nhất danh mục 04 dự án không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ và giao Sở Xây dựng công bố danh mục dự án trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Theo đó, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố danh sách các dự án nhà ở thương mại không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở. Đó là 4 dự án: Khu tái định cư Thới Nhựt II 7,26ha, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, do UBND quận Ninh Kiều đầu tư; Khu tái định cư tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy (dọc đường Mậu Thân – sân bay Trà Nóc) 12,80ha, tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, do Sở Giao thông Vận tải đầu tư; Khu tái định cư Thạnh Mỹ (Khu dân cư vượt lũ) 5,13ha, tại quận Cái Răng, do UBND quận Cái Răng đầu tư; Khu tái định cư xã Mỹ Khánh 6,53ha, huyện Phong Điền, do Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ đầu tư.

Đồng thời, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết là hiện nay chưa xem xét việc tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại các dự án nhà ở thương mại ngoài 04 dự án đã công bố.