(Xây dựng) – Ngày 11/9, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành 4 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn 4 huyện: Cờ Đỏ, Phong Điền, Thời Lai và Vĩnh Thạnh.

can tho dau tu tren 479 ty dong cho 4 du an xay dung va nang cap he thong cap nuoc
Bến Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ).

Theo đó, dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Cờ Đỏ có tổng mức đầu tư dự kiến gần 120 tỷ đồng, dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư là trên 541 triệu đồng (gồm: chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi và lệ phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi).

Dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong Điền có tổng mức đầu tư dự kiến trên 119,8 tỷ đồng, dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư là gần 540 triệu đồng.

Dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai có tổng mức đầu tư dự kiến trên 119,9 tỷ đồng, dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư là trên 540 triệu đồng.

Dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh có tổng mức đầu tư dự kiến trên 119,7 tỷ đồng, dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư là trên 540,5 triệu đồng.

Tất cả 4 dự án trên thuộc dự án nhóm B, cấp quyết định chủ trương đầu tư là HĐND thành phố Cần Thơ. Đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư là Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ. Thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư năm 2020.

UBND thành phố Cần Thơ giao Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ có trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư dự án đảm bảo đúng quy định.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, hiện nay trên địa bàn thành phố đang sử dụng 2 nguồn nước là nước mặt (nước sông) và nước ngầm (nước dưới đất) để cung cấp cho các nhà máy cấp nước đô thị, trạm cấp nước nông thôn. Đối với nước mặt, có 11 nhà máy cấp nước đô thị, khu công nghiệp sử dụng nguồn nước mặt tại sông Hậu, sông Cần Thơ, sông Ô Môn, sông Ba Láng và sông Cái Sắn. Đối với nước ngầm, có 1 nhà máy cấp nước đô thị sử dụng nước ngầm (công suất 480 m3/ngày đêm) và tất cả các trạm cấp nước nông thôn trên địa bàn các quận, thị trấn sử dụng nước ngầm do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ quản lý. Trong đó, tổng công suất thiết kế của các nhà máy cấp nước đô thị là 174.420 m3/ngày đêm; tổng công suất thiết kế của các trạm cấp nước nông thôn thuộc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố là 30.164 m3/ngày đêm.