(Xây dựng) – Ngày 31/12/2020, ông Hồ Văn Gia – Chánh Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ đã ký Công văn 5420/VPUB-BTCD về việc phúc đáp Công văn 667/TTr-TTXD3 của Thanh tra Bộ Xây dựng (chuyển đơn của ông Võ Thanh Phong) gửi đến Thanh tra Bộ Xây dựng.

can tho huong dan ong vo thanh phong lam lai don khieu nai gui den chu tich ubnd quan o mon
Công văn 5420/VPUB-BTCD của Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ

Theo Công văn của Chánh văn phòng UBND thành phố Cần Thơ, UBND thành phố Cần Thơ nhận được Văn bản số 667/TTr-TTXD3 ngày 22/12/2020 của Thanh tra Bộ Xây dựng về việc đơn khiếu nại của ông Võ Thanh Phong, ngụ khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, có nội dung:

Yêu cầu Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Nhum và Rạch Tra thuộc đường 922, thành phố Cần Thơ, tiến hành cử đoàn công tác đến xác minh phần, móng cừ nhà của ông Phong, do ông Phong không thể tự mình xác minh được. Đồng thời, trong quá trình xác minh móng cừ nếu có xảy ra sự cố hư hỏng hoặc ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình thì đoàn công tác phải hoàn toàn chịu trách nhiệm;

Yêu cầu bồi thường, hỗ trợ cho ông Phong phần móng nhà, cừ tràm theo quy định của pháp luật và phương án được phê duyệt; Xử lý những người ra thông báo số 337/TB-HĐBTHTTĐC dễ suy diễn trách nhiệm thuộc về dân.

Chánh Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ cho biết qua kiểm tra hồ sơ kèm theo Văn bản số 667/TTr-TTXD3 ngày 22/12/2020 của Thanh tra Bộ Xây dựng chưa tìm thấy đơn của ông Võ Thanh Phong. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ xử lý liên quan đến công dân Võ Thanh Phong, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết các nội dung khiếu nai trên, có nội dung gần trùng khớp với nội dung đơn của ông Võ Thanh Phong gửi đến Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ thông qua đường Bưu Điện đã được Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo xử lý, hướng dẫn tại Công văn số 5249/VPUB-BTCD ngày 21/12/ 2020 do Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ ký ban hành.

can tho huong dan ong vo thanh phong lam lai don khieu nai gui den chu tich ubnd quan o mon
can tho huong dan ong vo thanh phong lam lai don khieu nai gui den chu tich ubnd quan o mon
Công văn 5249/VPUB-BTCD của Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ

Công văn 5249/VPUB-BTCD của Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ về việc Xử lý đơn của ông Võ Thanh Phong, ngụ quận Ô Môn đã gửi cho ông Phong, cho biết Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhận được 03 đơn trong 01 bì thư do Bưu điện chuyển đến.

Đơn thứ nhất là đơn khiếu nại đề ngày 03/12/2020, ghi: Người bị khiếu nại: Chủ tịch Hội đồng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Nhum và Rạch Tra thuộc đường 922; Phó giám đốc Ban quản lý dự án và Trung tâm quỹ đất Bùi Trung Hiếu; Khiếu nại về “hành vi nhũng nhiễu, suy diễn, gây khó khăn cho người dân một cách không chính đáng, thiếu trách nhiệm, sợ trách nhiệm, đổ trách nhiệm cho người dân một cách vô lý, thiếu ý thức của người cán bộ mẫu mực”.

Đơn thứ hai là đơn khiếu nại không để ngày, tháng, năm 2020, có nội dung ghi: Bồi thường cho công trình xây dựng cầu Rạch Nhum và Rạch Tra thuộc đường tỉnh 922 gây thiệt hại về công trình nhà ở không hợp lý.

Đơn thứ ba là đơn tố cáo đề ngày 03/12/2020, có nội dung tố cáo: Ông Thái Thành Bé không cho dỡ tháo hết căn nhà để thực hiện dự án xây dựng cầu Rạch Nhum và Rạch Tra thuộc đường tỉnh 922 để 04 hộ khác làm theo. Trong đó có phần kiến nghị: nếu ông Thái Thành Bé cùng 04 hộ còn lại tháo dỡ nhà trả lại mặt bằng thì tôi sẽ chấp hành trả lại sân cho nhà nước thi công.

Ông Hồ Văn Gia – Chánh Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ, cho biết qua xem xét đơn và tài liệu kèm theo, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã có ý kiến:

Căn cứ Khoản 2, Điều 21 Luật Khiếu nại năm 2011 cho thấy đơn thứ nhất khiếu nại đề ngày 03/12/2020 của ông Võ Thanh Phong không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố, hướng dẫn ông Võ Thanh Phong làm lại đơn, kèm theo tài liệu, có chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại và gửi đến Chủ tịch UBND quận Ô Môn để được xem xét chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Đối với đơn thứ hai khiếu nại không đề ngày, tháng, năm 2020, qua kiểm tra rà soát cho thấy nội dung khiếu nại trong đơn đã được Thường trực UBND thành phố hướng dẫn tại Công văn số 1652/VPUB-BTCD ngày 04/5/2020 của Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ.

Đối với nội dung phản ánh ghi trong đơn tố cáo hướng dẫn ông Võ Thanh Phong làm lại đơn phản ánh, kiến nghị và gửi đơn phản ảnh, kiến nghị đến Chủ tịch UBND quận Ô Môn để được chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết theo quy định.