(Xây dựng) – Tòa án nhân dân tối cao vừa có Thông báo số 358/TANDTC-VP ngày 4/9/2020, Thông báo về việc không bán 3 trụ sở thuộc Tòa án nhân dân tối cao. Việc không bán 3 cơ sở nhà đất nêu trên do Tòa án nhân dân tối cao đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý; không phải là Thủ tướng “bác” đề xuất của Toà án nhân dân tối cao như một số bài báo đã nêu.

chinh phu dong y voi phuong an xu ly 3 co so dat cua toa an nhan dan toi cao
Ảnh minh họa

Theo ông Ngô Tiến Hùng – Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, tòa án đã hai lần gửi công văn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý 3 cơ sở tại: 262 Đội Cấn, quận Ba Đình; số 2 Văn Phú và số 2A Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Tại Công văn số 369/TANDTC-KHTC ngày 16/12/2019 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị “Việc bán đấu giá một số tài sản dôi dư nhất là cơ sở 262 Đội Cấn với giá thấp sẽ gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước nên đề nghị bàn giao cho Chính phủ quản lý, sử dụng hoặc bố trí cho cơ quan Nhà nước khác có nhu cầu”.

Cũng tại Báo cáo số 126/TANDTC-KHTC ngày 26/5/2020 của Tòa án nhân dân tối cao gửi Thủ tướng Chính phủ về “Phương án xử lý các cơ sở nhà đất của Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hà Nội…”, Tòa án nhân dân tối cao đề xuất với Thủ tướng Chính phủ bàn giao 03 cơ sở nhà đất tại 262 Đội Cấn, số 2 Văn Phú, số 2A Nguyễn Trãi cho Chính phủ quản lý, sử dụng hoặc bố trí cho cơ quan Nhà nước có nhu cầu.

Phúc đáp lại văn bản đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao, tại Công văn số 6338/VPCP-CN ngày 04/8/2020 của Văn phòng Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 7598/BTC-QLCS ngày 23/6/2020 và đề nghị của Toà án nhân dân tối cao không bán các cơ sở nhà đất nêu trên.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Tòa án nhân dân tối cao thực hiện sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất và đề xuất phương án phù hợp theo quy định, gửi Bộ Tài chính; Bộ Tài chính thẩm định và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 03 cơ sở nhà, đất tại: 262 Đội Cấn, số 2 Văn Phú, số 2A Nguyễn Trãi theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng đồng ý bố trí vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 để Tòa án nhân dân tối cao xây dựng trụ sở mới mới tại 43 Hai Bà Trưng, và trùng tu trụ sở cũ, di dời các hộ dân tại 48A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.