Chính sách hỗ trợ người có công (NCC) với cách mạng về nhà ở trong những năm qua luôn là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Từ năm 1996 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho NCC, mà gần đây nhất là Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở đã giúp NCC ổn định và từng bước cải thiện cuộc sống.

Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở: Nhân văn, thiết thực
Chính sách hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở đã giúp NCC ổn định và từng bước cải thiện cuộc sống.

Chính sách đã đi vào cuộc sống

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, sau 4 năm triển khai đã có hàng chục nghìn ngôi nhà của NCC được hỗ trợ xây mới, sửa chữa. Thực hiện Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở, trong giai đoạn 1 (trong các năm 2013 – 2016), có 80 nghìn hộ NCC được hỗ trợ về nhà ở; nguồn kinh phí ngân sách cấp để thực hiện là 2.758 tỷ đồng (trong đó, ngân sách Trung ương cấp là 2.516 tỷ đồng, ngân sách địa phương cấp là 242 tỷ đồng).

Tiếp tục triển khai, thực hiện giai đoạn 2 (trong các năm 2017 – 2018), tính đến tháng 11/2017, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ cho hơn 121.361 hộ (63.738 hộ xây mới và 57.623 hộ sửa chữa); đang tiếp tục hỗ trợ cho khoảng 6.782 hộ (2.334 hộ xây mới và 4.386 hộ sửa chữa); tính trong năm 2017, đã hoàn thành hỗ trợ cho 29.329 hộ (trong đó có 11.960 hộ xây mới và 17.369 hộ sửa chữa, cải tạo). Trong 6 tháng đầu năm 2018, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ 14.420 gia đình NCC theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể thấy, chính sách hỗ trợ về nhà ở cho NCC là một chính sách xã hội quan trọng được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân các địa phương đồng thuận, tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện. Các địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để triển khai nhanh chóng, kịp thời với sự tham gia của các cấp, các ngành có liên quan. Về cơ bản, hầu hết các địa phương đã hoàn thành kế hoạch hỗ trợ trong giai đoạn 1, có nhiều tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch như Bắc Giang, Hòa Bình, Ninh Bình, Nghệ An, An Giang, Quảng Nam, Cà Mau, Sóc Trăng…

Ngoài nguồn kinh phí do ngân sách Trung ương và địa phương cấp theo Quyết định 22 (hỗ trợ 40 triệu đồng cho hộ xây mới và 20 triệu đồng cho hộ sửa chữa, cải tạo), có nhiều địa phương đã linh hoạt ứng trước kinh phí ngân sách của địa phương để hỗ trợ cho tất cả gia đình có tên trong đề án nhưng chưa được ngân sách Trung ương cấp kinh phí. Như tại tỉnh Quảng Nam, bên cạnh số tiền 461 tỷ đồng hoàn thành xây mới, sửa chữa 22.633 căn nhà cho NCC được triển khai từ trước năm 2016 theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, thì tính riêng năm 2017, tỉnh đã ứng ngân sách địa phương 265 tỷ đồng để xây mới, sữa chữa trên 10.000 căn nhà…

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2

Đánh giá về những kết quả đạt được trong việc triển khai Quyết định 22, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà khẳng định, chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22 đã có sức lan tỏa rộng lớn, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trong việc tích cực tham gia vào công tác hỗ trợ, ủng hộ, chăm lo đời sống của NCC với cách mạng.

Cuộc sống của NCC với cách mạng sau khi được hưởng chính sách, hỗ trợ theo Nghị quyết 494/NQ-UBTVQH13 và Quyết định 22/2013/QĐ-TTg đã được nâng cao hơn trước, nhà ở khang trang, bền chắc, có diện tích sử dụng tối thiểu 30m2, đảm bảo vệ sinh môi trường, chắc chắn, kín đáo, tránh được tác động xấu của thời tiết.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, việc thực hiện chính sách tại các địa phương vẫn còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc về thống kê số liệu; tổ chức thực hiện, kinh phí hỗ trợ…

Để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho NCC với cách mạng giai đoạn 2 theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có chủ trương bố trí bổ sung đủ nguồn kinh phí để tiếp tục hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình NCC với cách mạng; chỉ đạo các bộ, ngành liên quan thẩm tra và cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép ứng trước kinh phí để cấp cho các địa phương triển khai thực hiện giai đoạn 2 dứt điểm trong 2 năm (2017 – 2018).

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào đền ơn đáp nghĩa, vận động các tổ chức và cá nhân ủng hộ, đẩy mạnh xã hội hóa việc tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với những gia đình NCC có khó khăn về nhà ở, tránh tư tưởng chỉ trông chờ vào ngân sách Nhà nước…

Tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ diễn ra giữa năm 2017, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22 giai đoạn 2, phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho khoảng 300.000 gia đình có công với cách mạng còn lại theo số liệu mà các địa phương đã báo cáo (trong đó bao gồm gần 19.000 hộ đề nghị bổ sung thêm) trong 2 năm 2017 – 2018.

Đặc biệt, trong năm 2017 – 2018 sẽ ưu tiên theo thứ tự cho các đối tượng: Thứ nhất, những gia đình liệt sĩ, sau đó gia đình thương binh nhưng có hoàn cảnh nhà ở rất khó khăn, thứ ba ưu tiên đến những gia đình chính sách xây mới hoặc sửa chữa nhà và đã được các cấp chính quyền đồng ý nhưng chưa được hỗ trợ tiền. Giai đoạn này cũng sẽ tập trung hỗ trợ, ưu tiên cấp vốn, giải quyết căn bản hỗ trợ nhà ở NCC, những trường hợp nào còn sót lại sẽ giải quyết trong năm 2019, trên tinh thần đảm bảo công khai, minh bạch, chống tiêu cực trong thực hiện chính sách…

Linh Đan