Ngày 26/7/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1837/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh An Giang và Tuyên Quang gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Chính sách nhà ở đối với người có công với Cách mạng
Ảnh minh họa.

Trước đó ngày 20/6/2018, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh An Giang và Tuyên Quang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

“Cử tri tiếp tục đề nghị Nhà nước thực hiện chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, vì hiện nay đối tượng được hưởng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã cao tuổi”.

Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, trong giai đoạn 1 (2013-2016) cả nước đã thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 80.000 hộ người có công với kinh phí cấp từ ngân sách Trung ương là 2.516 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã cấp đủ số kinh phí này cho 63 địa phương để thực hiện hỗ trợ cho 80.000 hộ nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành và địa phương sơ kết việc thực hiện giai đoạn 1 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Trên cơ sở sơ kết, ngày 25/7/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Theo đó, Chính phủ đã phê duyệt số lượng hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở trong giai đoạn 2 của 63 địa phương là 313.707 hộ với kinh phí cần cấp từ ngân sách Trung ương khoảng 8.140 tỷ đồng (trong đó tỉnh An Giang có 3.762 hộ với kinh phí cần cấp từ ngân sách Trung ương là 97,542 tỷ đồng; tỉnh Tuyên Quang có 1.188 hộ với kinh phí cần cấp từ ngân sách Trung ương là 31,260 tỷ đồng).

Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính phân bổ toàn bộ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (100%) để hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình có công với cách mạng giai đoạn 2 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg nhằm hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ trong 02 năm (2017-2018). Tháng 01/2018, Bộ Tài chính đã cấp đủ khoảng 8.140 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ (trong đó có tỉnh An Giang và tỉnh Tuyên Quang).

Đề nghị UBND tỉnh An Giang và UBND tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở Đề án đã phê duyệt và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra khẩn trương triển khai thực hiện để hoàn thành việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trong năm 2018 theo quy định của Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ.

Tuyết Hạnh