Sau khi nhận được Công văn số 209/UBND-TNMT ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã xây dựng xong hạ tầng để lập dự án đầu tư xây dựng, Bộ xây dựng đã có Văn bản số: 1601/BXD – PTĐT ngày 03/7/2018 đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu, thực hiện.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã xây dựng xong hạ tầng
Ảnh minh hoạ

Theo các tài liệu gửi kèm, UBND tỉnh Bắc Ninh giao cho Cty TNHH xây dựng An Bình (sau đây gọi tắt là Cty) một số khu đất thuộc huyện Yên Phong để khai thác dự án khác thu hồi vốn cho dự án BT theo Giấy chứng nhận đầu tư số 21.1.2.1.000 613 ngày 05/9/2017 của dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng đường giao thông ĐX8 và đường trục xã Yên Trung đoạn từ UBND xã đi Xuân Cai; xây dựng trường mầm non số 02 xã Yên Trung và xây dựng nhà văn hóa thôn Yên Lãng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao BT.

Các khu đất trên đã có quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để triển khai đầu tư xây dựng, khai thác quỹ đất tạo vốn thực hiện dự án BT, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng của tỉnh hướng dẫn chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng theo đúng các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng, nhà ở, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (sau đây gọi tắt là Nghị định số 11/2013/NĐ-CP) và các quy định pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh Bắc Ninh căn cứ quy định tại Khoản 6, Điều 11, Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP để xem xét lồng ghép một số khu vực được chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở khi hướng dẫn Cty lập dự án; các khu vực này phải đảm bảo các quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 11, Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Sau khi Dự án được đầu tư xây dựng hạ tầng, Bộ Xây dựng sẽ cho ý kiến đối với từng khu vực trong dự án được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo đúng quy định của Khoản 7, Điều 4, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Huyền Trang