Bộ Xây dựng mới có Văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh cho ý kiến chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã xây dựng xong hạ tầng.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã xây dựng xong hạ tầng
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 227/UBND-TNMT ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã xây dựng xong hạ tầng tại dự án Khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và trung tâm thương mại tại xã Đại Đồng, huyện Tiên và hồ sơ Dự án gửi kèm.

Theo đó, Bộ xây dựng có ý kiến như sau: Hồ sơ pháp lý của Dự án: Dự án có quy mô 4,97ha, thuộc Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 10/9/2015. Dự án được Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 204/QĐ-SXD ngày 17/8/2011 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 310/QĐ-SXD ngày 29/7/2016.

Dự án được UBND tỉnh Bắc Ninh: giao đất tại Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 22/10/2010 và Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 15/4/2013; cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 21.1.2.1.000 406 (chứng nhận lần đầu ngày 23/3/2012 và thay đổi lần 1 ngày 25/3/2015) cho Cty TNHH thiết bị công nghiệp Tân Việt Tiến đầu tư Dự án; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 135164 ngày 10/10/2014; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tại Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 08/12/2017. Dự án đã được Cty TNHH thiết bị công nghiệp Tân Việt Tiến phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 64/QĐ-TVT ngày 18/10/2016 và được Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy phép xây dựng số 197/GPXD ngày 22/12/2016.

Ý kiến cụ thể đối với khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án (tổng số là 260 lô đất ở). Theo Công văn số 227/UBND-TNMT ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh, hiện nay Dự án đang tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện một số nội dung sau: Không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đối với các lô đất có vị trí mặt tiền các tuyến đường sau: tuyến đường Đại Đồng – Cống Bựu phía Đông của Dự án, có mặt cắt 28m; tuyến đường Đ1 của Dự án, có mặt cắt 22,5m (theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch giao thông,CGĐĐ, CGXD: QHCT-05); Hướng dẫn cho người dân tự xây dựng nhà ở, giám sát, kiểm tra đảm bảo việc xây dựng nhà ở của người dân tuân thủ quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết, các mẫu nhà ở đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan; Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở;

Quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư về việc quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội; kiểm soát hoạt động xây dựng nhà ở của người dân đảm bảo toàn bộ các hạng mục đầu tư của dự án tuân thủ theo đúng nội dung dự án đã được thẩm định và phê duyệt.

Tuyết Hạnh