Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2252/UBND-CTXDGT của UBND tỉnh Thái Bình về việc chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án khu đô thị Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình (sau đây gọi tắt là Dự án). Về vấn đề này, mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thái Bình.

Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng tại dự án khu đô thị Trần Lãm, TP Thái Bình

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, căn cứ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Thái Bình đến năm 2030 tại Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của UBND tỉnh Thái Bình; Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị và quản lý đất đai có liên quan, đề nghị UBND tỉnh Thái Bình rà soát tổng thể các dự án có chủ trương CQSDĐ đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trên phạm vi TP Thái Bình trước khi quyết định cụ thể từng dự án được thực hiện CQSDĐ, đảm bảo việc đầu tư phát triển đô thị được triển khai theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt; cập nhật nội dung Dự án vào chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị có liên quan.

Việc CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện CQSDĐ đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Về việc CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án: Dự án khu đô thị mới Trần Lãm, TP Thái Bình do công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và công trình kiến trúc Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Thái Bình: phê duyệt bản vẽ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Trần Lãm ngày 24/12/2004; cấp phép đầu tư tại Quyết định số 05/2005/QĐ-UB ngày 18/01/2005; giao đất tại Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 05/12/2006 với quy mô dự án là 116.608,5m2.

UBND tỉnh Thái Bình tiếp tục phê duyệt điều chỉnh bản vẽ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Trần Lãm vào năm 2005, 2006, 2009, 2016; giao đất bổ sung 4.559,9m2 cho Dự án tại Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 và chấp thuận đầu tư bổ sung dự án khu đô thị mới Trần Lãm tại Công văn số 920/UBND-TM ngày 27/5/2011.

Ngày 29/01/2013, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 267/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích theo các mục đích sử dụng đất của Dự án và ngày 07/10/2016, UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Trần Lãm tại Quyết định số 2775/QĐ-UBND với quy mô diện tích của dự án là 121.291,6 m2.

Dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhiều lần, các lần điều chỉnh do UBND tỉnh đồng ý phê duyệt bản vẽ quy hoạch chi tiết của Dự án, cụ thể: ngày 18/8/2005, phê duyệt bản vẽ quy hoạch chi tiết dự án trong đó điều chỉnh trạm biến áp cũ thuộc Dự án thành đất ở; ngày 10/10/2006, UBND tỉnh Thái Bình có Công văn số 1679/UBND-NN đồng ý về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án và phê duyệt bản vẽ quy hoạch chi tiết ngày 28/11/2006; ngày 15/6/2009, UBND tỉnh Thái Bình có công văn số 1027/UBND-XDCB về đồng ý chủ trương bổ sung quy hoạch chi tiết thuộc dự án và phê duyệt bản vẽ quy hoạch chi tiết dự án ngày 20/7/2009 và điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Trần Lãm tại Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 07/10/2016.

Hiện nay, chủ đầu tư đã hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xin ý kiến về việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đã được xây dựng hạ tầng theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt đối với 135 lô đất (có bản vẽ kèm theo).

Bộ Xây dựng đề nghị UBND Thái Bình chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bổ sung Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết của điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Trần Lãm, TP Thái Bình (được phê duyệt tại Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Thái Bình) làm cơ sở thực hiện CQSDĐ đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án trên.

Để đảm bảo yêu cầu kiến trúc, cảnh quan đô thị tại khu vực, đề nghị UBND tỉnh Thái Bình không thực hiện CQSDĐ đã được đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất: Nằm dọc trên tuyến đường Ngô Quyền mặt cắt đường 1-1, chiều rộng đường 36m; Nằm dọc trên tuyến phố Lê Quý Đôn mặt cắt đường 2-2, chiều rộng đường 24m; Nằm dọc trên tuyến phố Dốc Đen mặt cắt 3-3, chiều rộng đường 20,5m; Nằm dọc hai bên tuyến phố Nguyễn Đình Chính mặt cắt 4-4, chiều rộng đường 32,5m (theo Bản vẽ QH-07- Bản vẽ quy hoạch giao thông của điều chỉnh Quy hoạch chi tiết đô thị mới Trần Lãm, thành phố Thái Bình tại Quyết định số 2775/QĐ-UBND)

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thái Bình trước khi xem xét CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt của Dự án cần rà soát, hoàn thiện thành phần hồ sơ quy hoạch chi tiết tại các lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết của Dự án theo quy định.

Đoan Trang