Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý việc chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu đô thị Hoàng Long, phường Phước Long, TP Nha Trang.

Chuyển quyền sử dụng đất tại Dự án Khu đô thị Hoàng Long
Ảnh minh họa.

Cụ thể, đối với khu vực có diện tích 7,5ha bao gồm 567 lô đất ở chia lô (trừ 194 lô thuộc các vị trí mặt tiền đường số 1, đường số 6, đường số 4 và đường số 25) xác định tại Công văn số 1629/UBND-XDNĐ ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa; các bản vẽ khu vực đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bản vẽ vị trí đề xuất chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở có xác nhận của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đã được duyệt.

Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc với đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất ở đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nêu tại mục 2 công văn này.

Đối với các lô đất còn vướng giải phóng mặt bằng, chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chưa đảm bảo việc kết nối giao thông. Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa trước mắt chưa xem xét cho phép chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; chỉ đạo các cơ quan chức năng và chủ đầu tư phải hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết được duyệt trước khi xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Tại khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, cây xanh cảnh quan trong phạm vi dự án phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở của người dân và đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân khi đến ở.

Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan và ý kiến nêu tại công văn này, xem xét quyết định theo thẩm quyền khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu đô thị Hoàng Long; chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư dự án xem xét nghiên cứu, rà soát quy hoạch phân khu liên quan, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án, đảm bảo các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo quốc phòng, an ninh; kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt.

Dự án có tổng diện tích là 25,79ha, chủ đầu tư là Cty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Địa chất UPGC.

Thanh Nga