(Xây dựng) – Công ty Cổ phần Taseco Invest tổ chức cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc, nhằm chọn được phương án thiết kế tối ưu đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công năng sử dụng và hiệu quả kinh tế để đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp, khu văn phòng kết hợp trung tâm thương mại (Landmark 55).

Với các nội dung cụ thể như sau:

Địa điểm xây dựng: Tại Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Diện tích đất: 2,36ha; Tổng diện tích sàn xây dựng (chưa gồm hầm): khoảng 180.000 m2; Tổng số tầng: Từ 2 đến 55 tầng; Chức năng: Khách sạn, Văn phòng, trung tâm hội nghị tiệc cưới, trung tâm thương mại, dịch vụ;

Đơn vị tổ chức, hình thức và thời gian thi tuyển:

Đơn vị tổ chức cuộc thi: Công ty Cổ phần Taseco Invest;

Địa chỉ: Tòa nhà N02 T1 Khu Đoàn Ngoại Giao, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hình thức thi tuyển:

Cuộc thi sẽ được tổ chức theo hình thức thi tuyển hạn chế theo quy định của Bộ Xây dựng. Đối tượng tham dự là các công ty và tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng trong và ngoài nước có kinh nghiệm và đủ năng lực hoạt động về lĩnh vực tư vấn thiết kế.

Thời gian thực hiện:

Đăng tải thông báo mời thi tuyển: Từ ngày 08/12/2020; Phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Từ ngày 11/12/2020 đến 12/12/2020; Thực hiện phương án dự thi: Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 14/1/2021; Tổ chức chấm tuyển, báo cáo: Khi có phương án phù hợp, đáp ứng nhiệm vụ thiết kế. Công bố kết quả thi tuyển phương án: Khi có kết quả phù hợp.

Ghi chú: Thời gian trên là dự kiến, trường hợp có thay đổi, đơn vị tổ chức cuộc thi sẽ thông báo cụ thế đến các đơn vị tham gia cuộc thi.

Giải thưởng, quyền lợi của đơn vị dự thi:

Giá trị giải thưởng: Không.

Quyền lợi: Đơn vị tư vấn có phương án xếp hạng cao nhất sẽ được ưu tiên lựa chọn thương thảo, ký kết hợp đồng để triển khai các bước tiếp theo nếu đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Đơn vị tham gia dự thi tự túc chi phí thực hiện phương án.