(Xây dựng) – Phấn đấu 100% dân số thành phố Vĩnh Yên và 90% dân số đô thị tại các trung tâm huyện lỵ trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước sạch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đề ra tại Đại hội vừa qua.

cong ty cp cap thoat nuoc so 1 vinh phuc phan dau 90 dan cu do thi trong tinh duoc su dung nuoc sach
Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc không ngừng đầu tư, nâng cấp trang thiết bị và đổi mới công nghệ, kỹ thuật đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, Đảng bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, gắn trách nhiệm cho từng cấp ủy, chi bộ, nhất là người đứng đầu và từng đảng viên. Cùng với đó, công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý, quy chế làm việc góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Công ty đã duy trì được sự tăng trưởng, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Sản lượng nước năm sau đều cao hơn năm trước, bình quân trên 10%/năm. Doanh thu năm sau tăng cao hơn năm trước, bình quân tăng từ 10-20%/năm. Tỷ lệ thất thoát nước sạch bình quân giảm dưới 17%. Tổng số khách hàng đạt 36.500 khách hàng.

Hàng năm Công ty đều có lợi nhuận, bảo toàn được vốn sản xuất, trả nợ vốn vay đúng hạn. Việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước luôn được Công ty quan tâm, coi trọng, nộp ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước, năm 2018 là hơn 8,1 tỷ đồng thì đến năm 2019 là hơn 10,1 tỷ đồng.

cong ty cp cap thoat nuoc so 1 vinh phuc phan dau 90 dan cu do thi trong tinh duoc su dung nuoc sach
Cán bộ, công nhân Công ty quên góp ủng hộ đồng bào miền Trung năm 2020.

Việc đảm bảo chế độ, quyền lợi, chăm lo đời sống của người lao động được thực hiện đúng và đầy đủ. 100% cán bộ công nhân viên được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thu nhập bình quân năm sau luôn cao hơn năm trước, tỷ lệ tăng bình quân từ 5,5% – 12%/năm. Do vậy, người lao động tại Công ty luôn phấn khởi, yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu, cống hiến cho tập thể.

Với sự quyết tâm nỗ lực không ngừng, Đảng bộ đã lãnh đạo Công ty đã vượt mọi khó khăn, xứng đáng là một trong những đơn vị vững mạnh trong khối thi đua doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, có quy mô hàng đầu trên địa bàn, phát triển ổn định, an toàn và hiệu quả. Nhiều năm liên tục Công ty được UBND xếp loại là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng năm 2019, Công ty được vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Công ty coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm giáo dục, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Đảng được triển khai, quán triệt đến từng đảng viên. luôn chủ động, kịp thời nắm bắt và giải quyết diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, bằng nhiều hình thức như: đối thoại trực tiếp, sinh hoạt các chi bộ, tổ chức đoàn thể qua đó động viên cán bộ, đảng viên, người lao động yên tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cũng như thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, đề cao cảnh giác đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, vi phạm pháp luật; đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống….

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là bước đệm để Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu: Cải tạo hệ thống cấp nước thành phố Vĩnh Yên, mở rộng phạm vi cấp nước đến các khu dân cư ngoại thành và các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh.

Cùng với việc đảm bảo các nhiệm vụ về chính trị, duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty luôn chú trọng và quan tâm công tác an sinh xã hội, ủng hộ người dân vùng thiên tai bão lũ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát động cả nước chung tay góp sức ủng hộ đồng bào miền Trung, Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, cán bộ công nhân viên đã tích cực quyên góp ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ sớm phục hồi sản xuất và ổn định đời sống. Toàn bộ số tiền quyên góp đã được Công ty trao cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc gửi đến đồng bào các tỉnh miền Trung để góp phần hỗ trợ đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.