CÔNG VĂN KHẨN SỐ 3955 ngày 30/5/2016 của Ngân hàng Nhà nước v/v chỉ đạo giải ngân theo CT cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 (gói 30.000 tỷ). Theo đó:
1. NHNN và Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tường CP gia hạn thời gian giải ngân hưởng ưu đãi LS theo gói này đến khi giải ngân hết gói 30.000 tỷ (dự kiến (i) gia hạn đến 31/12/2016 đối với mục đích vay mua/thuê/thuê mua/xây dựng, sửa chữa cải tạo lại nhà ở của mình và (ii) dừng giải ngân đối với mục đích vay đầu tư cải tạo/xây dựng NOXH/NOTM chuyển đổi công năng sang NOXH).

Nội dung công văn như sau

gia hạn gói 30 nghìn tỷ gia hạn gói 30 nghìn tỷ