Sáng 13.3, tại kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân (HĐND) Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, nhiều tờ trình UBND đã được thông qua, trong đó đáng chú ý có bảng giá đất mới nhất của thành phố đã giảm so với năm 2019.

Đà Nẵng: Bảng giá đất mới nhất giảm so với năm 2019
Đà Nẵng giảm giá đất giữa dịch COVID-19

Cụ thể, với bảng giá các loại đất 5 năm (2020 – 2024) vừa được HĐND Đà Nẵng thông qua, giá đất thương mại dịch vụ tại Đà Nẵng được xác định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí, giảm 5% so với giá đất tại Quyết định năm 2019.

Giá đất, sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí, giảm 5% so với Quyết định năm 2019.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng sửa đổi giá đất các đường bất hợp lý với mức giảm hơn so với bảng giá đất năm 2019 như đường Nguyễn Duy Hiệu được sửa đổi giá giảm từ 1 đến 10 triệu đồng/m2 tuỳ vào từng vị trí, đường Nguyễn Du giảm gần 13 triệu đồng/m2; đường Trần Phú và Lê Duẩn giảm gần 14 triệu đồng/m2.

Giá đất ở tại đô thị có giá cao nhất là 98 triệu đồng/m2; Giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị có giá cao nhất là 79,04 triệu đồng/m2; Giá đất sản xuất kinh doanh tại đô thị có giá cao nhất là 59,28 triệu đồng/m2.

Đà Nẵng cũng bổ sung giá đất 290 tuyến đường và bổ sung quy định hệ số vị trí với đất thương mại dịch vụ và sản xuất kinh doanh.

UBND Đà Nẵng nhận định, việc xây dựng bảng giá đất lần này không ảnh hưởng đến hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính như nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp sang đất ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do dự thảo bảng giá đất được xây dựng trên mặt bằng giá đất tại Quyết định năm 2019.

Bảng giá đất lần này cũng sẽ hỗ trợ một phần đối với tổ chức kinh tế thuê đất trả tiền hàng năm trong giai đoạn 2020-2024, do dự thảo bảng giá đất được xây dựng trên mặt bằng giá đất tại Quyết định năm 2019, đồng thời được phân vệt khu đất, đối với khu đất 2 mặt tiền trở lên thì hệ số đặc biệt chỉ áp dụng trong phạm vi 50m, đồng thời giá đất TMDV và đất SXKD giảm hơn 5% so với mặt bằng tại Quyết định năm 2019.

Giá đất trong khu công nghệ cao điều chỉnh lần này bằng với giá đất tại Quyết định năm 2019 nên cũng không bị ảnh hưởng đến chính sách thu hút đầu tư.

Ông Nguyễn Nho Trung – Chủ tịch HĐND Đà Nẵng đánh giá, bảng giá đất lần này được Đà Nẵng làm đúng theo luật định, có đánh giá hết sức kỹ lưỡng cũng như rà soát những bất cập, tác động của bảng giá đất đến cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong việc tiếp cận đất đai, đặc biệt là giữa mùa dịch COVID-19 hiện nay đang ảnh hưởng đến nhiều mặt trong đời sống xã hội.

Theo THUỲ TRANG/Laodong.vn