(Xây dựng) – Với quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép, hạn chế thấp nhất các thiệt hại đến hoạt động phát triển kinh tế, đầu tư, bảo đảm đời sống nhân dân, Đà Nẵng chọn chủ đề năm 2021 là Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế.

da nang chon chu de nam 2021 la nam khoi phuc tang truong va day manh phat trien kinh te
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng, phải thực hiện mục tiêu kép để khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế Đà Nẵng trong năm 2021.

Năm 2020, kinh tế thành phố đạt mức tăng trưởng khá thấp so với kế hoạch, Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) giảm 9,77% so với năm 2019, GRDP bình quân đầu người giảm 10,2%, tổng thu ngân sách chỉ đạt 70,3%. Đối với thu hút đầu tư trong năm 2020 đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 78 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 128,2 triệu USD, giảm 37,1%, tổng vốn đầu tư phát triển đạt 34.499 đồng, giảm 11,2%.

Trước tình hình đại dịch Covid-19 và thiên tai diễn biến phức tạp trong năm 2020 đã ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội của Đà Nẵng, với quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép, hạn chế thấp nhất các thiệt hại đến hoạt động phát triển kinh tế, đầu tư, bảo đảm đời sống nhân dân, Đà Nẵng chọn chủ đề năm 2021 là Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Mục tiêu tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hút đầu tư, là tiền đề quan trọng để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, để thực hiện được điều này, ngay trong năm 2021, phải ban hành Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, Đề án định hướng phát triển ngành Du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, nhấn mạnh mục tiêu tái cơ cấu ngành Du lịch và chú trọng phát triển kinh tế ban đêm.

Bên cạnh đó, cần lưu ý thực hiện tốt một số nội dung như trên cơ sở Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt, cần triển khai ngay công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch ngành, lĩnh vực và ban hành các quy định về quy hoạch và quản lý quy hoạch, làm cơ sở quan trọng để kêu gọi đầu tư. Chuẩn bị quỹ đất gắn với hạ tầng đồng bộ trong các khu, cụm công nghiệp và thường xuyên rà soát, đặc biệt sớm công khai danh mục quỹ đất và dự án kêu gọi đầu tư đến các tổ chức, cá nhân. Đối với dự án sử dụng đất không hiệu quả hoặc không đầu tư, cần sớm thu hồi theo quy định, hài hòa quyền lợi của nhà đầu tư.

Tiếp tục triển khai có kết quả các kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, nhất là Kết luận 2852 và kiên trì, kiên quyết kiến nghị Trung ương tháo gỡ các vấn đề vượt thẩm quyền. Đây là điểm nghẽn lớn trong phát triển thành phố nhiều nhiệm kỳ vừa qua cần sớm xử lý dứt điểm để khơi thông nguồn lực từ đất đai, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và thành phố đầu tư phát triển.

Tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư các dự án trên lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính, logistics. Đổi mới, đa dạng hóa hoạt động xúc tiến đầu tư. Tăng cường tiếp cận các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước nắm giữ công nghệ nguồn, tiên tiến và trình độ quản trị hiện đại. Chú trọng hơn nữa công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án đã cấp phép đưa vào hoạt động, mở rộng sản xuất, tăng vốn đầu tư.

Cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với thực tiễn và khả thi. Cần phân biệt ưu đãi giữa các ngành, nghề đầu tư khác nhau và áp dụng nguyên tắc ưu đãi đầu tư gắn với đáp ứng các điều kiện, cam kết cụ thể và cơ chế hậu kiểm, yêu cầu bồi hoàn khi vi phạm các cam kết.

Đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trên lĩnh vực sản xuất là một trong những nút thắt lớn mà các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố phải đối mặt. Trong thời gian đến, trên cơ sở dự báo nhu cầu lao động đối với một số ngành, lĩnh vực trọng điểm đầu tư, thành phố Đà Nẵng cần tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, chuyên môn cao gắn với thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự đào tạo, phối hợp đào tạo cho người lao động.

da nang chon chu de nam 2021 la nam khoi phuc tang truong va day manh phat trien kinh te
Phát triển kinh tế đêm là một trong mục tiêu tạo động lực phát triển mà Đà Nẵng hướng đến.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, thống nhất, xuyên suốt và kịp thời công tác xúc tiến đầu tư, tiến tới cấp phép và tái khởi động các dự án nhanh chóng và đúng pháp luật. Nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong xử lý các thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch, đất đai. Chấm dứt việc trả lời chậm hoặc né tránh trách nhiệm, không giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư.