(Xây dựng) – Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa đề xuất xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 – 2025, theo kế hoạch, trong giai đoạn này, Đà Nẵng sẽ đầu tư xây dựng tối thiểu 09 dự án nhà ở xã hội, khoảng 9.680 căn, tổng diện tích sàn khoảng 642.400m2, diện tích đất dự án: 22,59ha với vốn đầu tư khoảng 7.700 tỷ đồng.

da nang dau tu hon 7 nghin ty dong xay dung khoang 9680 can nha o xa hoi
Nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân tại Đà Nẵng.

Từ năm 2018 đến nay, Đà Nẵng đã triển khai đầu tư xây dựng 07 dự án nhà ở xã hội với 7.680 căn, tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 442.570m2, trong đó có 04 dự án chuyển tiếp và 03 dự án mới. Đến hết năm 2020, dự kiến hoàn thành 2.450 căn hộ, tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 101.570m2. Tổng vốn thực hiện khoảng 979 tỷ đồng trong đó vốn ngân sách thành phố là 411 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp là 568 tỷ đồng.

Phát triển nhà ở thương mại từ năm 2018 – 2020 đã triển khai đầu tư xây dựng 51 dự án chung cư thương mại, dự án khu đô thị có xây dựng nhà ở thương mại, trong đó có 28 dự án chuyển tiếp và 23 dự án mới. Đến hết năm 2020 đã hoàn thành 8.520 căn, trong đó chung cư 4.952 căn, nhà liền kề, biệt thư: 3.568 căn. Tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 1.332.375m2, tổng vốn đầu tư khoản 11.377 tỷ đồng do doanh nghiệp đầu tư.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết: Hiện nay, Sở đang xin chủ trương điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 – 2030 để phù hợp với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trước mắt, Sở Xây dựng đề xuất xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 – 2025 theo mục tiêu phát triển nhà ở của Chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được duyệt. Sau khi điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 – 2030, Sở Xây dựng sẽ đề xuất điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn tiếp theo.

Căn cứ kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2018 – 2020 và mục tiêu phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 – 2030 theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được duyệt, đề xuất mục tiêu phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 – 2025 đầu tư xây dựng thêm 11.338.258m2 sàn nhà ở, diện tích đất 2.419,26ha, tổng vốn 101.490 tỷ đồng.

Trong đó, nhà ở xã hội sẽ triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 09 dự án, gồm 04 dự án chuyển tiếp và 05 dự án mới. Số lượng nhà ở: khoảng 9.680 căn, diện tích sàn khoảng 642.400m2, diện tích đất dự án: 22,59ha. Vốn đầu tư khoảng 7.700 tỷ đồng. Nhà ở tái định cư sẽ triển khai đầu tư hoàn thành dự án Chung cư phục vụ tái định cư dự án khu vực cống thoát nước Khe Cạn – Giai đoạn 1 với 160 căn hộ, tổng diện tích sàn khoảng 10.350m2, diện tích đất dự án: 0,60ha, vốn đầu tư khoảng 160 tỷ đồng.

Nhà ở thương mại sẽ triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 43 dự án với khoảng 26.850 căn, tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 4.646.350m2. Diện tích đất dự án: 2.154,07ha. Vốn thực hiện khoảng 51.300 tỷ đồng.

Nhà ở dân tự xây sẽ kêu gọi, hỗ trợ người dân xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định. Số lượng nhà ở xây mới khoảng 24.200 căn nhà, tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 6.046.500m2, diện tích đất xây dựng khoản 241,86ha, tổng vốn thực hiện khoảng 42.330 tỷ đồng.