(Xây dựng) – Để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 29/8/2020 về chương trình cho vay xây nhà để ở và cho vay trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư trên địa bàn thành phố. Chương trình này được thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay theo Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 8/7/2020 của HĐND thành phố.

da nang trien khai chuong trinh cho vay xay nha o va cho vay tra no tien su dung dat tai dinh cu
Các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn thành phố triển khai đồng loạt chương trình cho người dân vay trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư cho kịp trả nợ trước thời hạn ngày 01/03/2021 theo chủ trương của thành phố.

Theo đó, gói tín dụng cho vay với nguồn kinh phí 250 tỷ đồng, trong đó, 200 tỷ đồng để các hộ dân còn nợ tiền sử dụng đất tái định cư vay trả nợ đúng hạn theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ và 50 tỷ đồng để các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa, nhưng không được nợ tiền sử dụng đất tái định cư theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ vay để xây nhà ở.

Sau khi Quyết định được ban hành, các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn thành phố đã đồng loạt triển khai chương trình. Một số Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tại các quận đã tiếp nhận hồ sơ và thực hiện thủ tục giải ngân cho người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Cẩm Lệ đã nhận được danh sách 93 hộ thuộc đối tượng vay trả nợ tiền sử dụng đất do UBND quận cung cấp.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã hướng dẫn người dân có nhu cầu vay vốn hoàn thiện hồ sơ và lên kế hoạch giải ngân trong tháng 11 và tháng 12/2020. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiếp tục rà soát đối tượng, tìm hiểu nhu cầu vay vốn của các hộ dân để kịp thời đưa nguồn vốn vay đến hộ dân có nhu cầu, nhằm hỗ trợ người dân kịp trả nợ trước ngày 01/03/2021 theo chủ trương của thành phố.