(Xây dựng) – Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành họp Phiên trù bị. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lê Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban Trung ương Đảng.

dai hoi dai bieu dang bo thanh pho hai phong lan thu xvi hop phien tru bi
Đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13-15/10/2020 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt – Tiệp; 350 đại biểu chính thức được triệu tập có mặt, đại diện cho 124.934 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố. Với phương châm “Đoàn kết – Trí tuệ – Bản lĩnh – Phát triển” Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

dai hoi dai bieu dang bo thanh pho hai phong lan thu xvi hop phien tru bi
Đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí: Lê Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Cao Xuân Liên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Phạm Văn Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Đỗ Mạnh Hiến – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Đặng Bá Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Đào Khánh Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Xuân Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Lê Khắc Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Thanh Chương – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; Phạm Văn Mợi – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Lê Ngọc Trữ – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Minh Quang – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Tống Văn Băng – Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Đại hội đã bầu Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí: Nguyễn Hoàng Long – Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy – Trưởng đoàn; Bùi Thị Hồng Vân – Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Đồ Sơn; Phạm Hưng Hùng – Chánh Văn phòng UBND thành phố.

dai hoi dai bieu dang bo thanh pho hai phong lan thu xvi hop phien tru bi
Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa XV – Trưởng ban; Phạm Thành Văn – Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố; Nguyễn Văn Cao – Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Đinh Hồng Minh – Ủy viên Thành ủy, Phó ban Tổ chức Thành ủy; Phạm Đức Tuyên – Ủy viên Thành ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố; Đào Văn Thập – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Đào Quang Trường – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố.

dai hoi dai bieu dang bo thanh pho hai phong lan thu xvi hop phien tru bi
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng đã thông qua Chương trình; Nội quy; Quy chế làm việc của Đại hội; Đoàn Chủ tịch phổ biến một số nội dung của Quy chế Bầu cử trong Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Cao Xuân Liên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, Đảng viên, nhân dân và đại hội đảng các cấp tham gia vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.