Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2290/QĐ-BTC về việc công bố danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 đến ngày 3112/2021.

danh sach 17 nha tao lap thi truong cong cu no cua chinh phu nam 2021
Ảnh minh họa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2290/QĐ-BTC về việc công bố danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2021.

Theo đó, danh sách 17 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2021, bao gồm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Công ty Cổ phần Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Chứng khoán sài Gòn-Hà Nội, Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội, Ngân hàng thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam, Ngân hàng thương mại Cổ phần Phương Đông, Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.

17 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ nêu trên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021./.