Tôi có mảnh đất nông nghiệp, nay bạn tôi muốn thuê và ghi trong hợp đồng để xây dựng làm nhà xưởng được không?

dat nong nghiep cho thue de xay dung nha xuong duoc khong
Đất nông nghiệp không được cho thuê để xây dựng nhà xưởng. Ảnh minh hoạ: Phan Anh

Trên đây là câu hỏi của bạn đọc có email trantoanxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 501 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất như sau:

1. Quy định chung về hợp đồng và nội dung của hợp đồng thông dụng có liên quan trong bộ luật này cũng được áp dụng với hợp đồng về quyền sử dụng đất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất không được trái với quy định về mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo quy định trên, thì nội dung hợp đồng về quyền sử dụng đất không được trái với quy định về mục đích sử dụng đất. Do đó, bạn không thể dùng đất nông nghiệp cho thuê và ghi trong hợp đồng để xây dựng làm nhà xưởng được.