Vừa qua, Bộ Xây dựng có Văn bản số 194/BXD-QLN gửi Cty CP Tập đoàn Flamingo về việc hướng dẫn về điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.

Điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 126/FGR ngày 10/08/2018 của Cty CP Tập đoàn Flamingo xin hướng dẫn về điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh.

Theo Bộ Xây dựng, tại Khoản 1, Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh: “Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó”.

Như vậy, bất động sản hình thành trong tương lai sau khi đáp ứng đầy đủ các quy định nêu trên và các quy định của pháp luật khác có liên quan thì được đưa vào kinh doanh.

Trường hợp bất động sản không phải là nhà chung cư hoặc tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở thì không cần phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của công trình đó. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải triển khai thực hiện dự án theo đúng quyết định chủ trương đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Diệu Anh