Việc chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc Dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc đường Trần Quang Khải (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện CQSDĐ đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Đồng Hới (Quảng Bình): Chuyển quyền sử dụng đất tại Dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc đường Trần Quang Khải

Yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về quản lý kiến trúc và cảnh quan đô thị khi thực hiện CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc Dự án Khu nhà ở thương mại.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Công văn 1305/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Quảng Bình về việc CQSDĐ đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc đường Trần Quang Khải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và hồ sơ dự án.

Theo Công văn số 470/UBND-XDCB ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện CQSDĐ đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc đường Trần Quang Khải và hồ sơ tài liệu gửi kèm, dự án đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật; đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình thực hiện một số nội dung sau:

Căn cứ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 theo Quyết định số 1538/QĐ-CT ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình; các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình rà soát tổng thể các dự án có chủ trương CQSDĐ đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn TP Đồng Hới, cập nhật vào chương trình phát triển đô thị, danh mục dự án của các khu vực phát triển đô thị, đảm bảo yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về phát triển đô thị.

Việc xem xét, quyết định các khu vực được thực hiện CQSDĐ đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo các nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV; khu đất được CQSDĐ phải được đầu tư các công trình hạ tầng đồng bộ và kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân đến ở.

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức lập chương trình phát triển đô thị của TP Đồng Hới, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP để quản lý phát triển đô thị theo đúng quy hoạch và kế hoạch; chỉ đạo tổ chức lập, phê duyệt, rà soát công tác thực hiện các khu vực phát triển đô thị TP Đồng Hới, đảm bảo việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị tuân thủ kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị; chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư giám sát việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc CQSDĐ theo quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt.

Dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc đường Trần Quang Khải được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận đầu tư ngày 22/9/2017 (Quyết định số 3350a/QĐ-UBND), có quy mô sử dụng đất 9,991ha, để tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển đô thị TP Đồng Hới. Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc việc thực hiện CQSDĐ sau khi đã đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ để người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc đường Trần Quang Khải.

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình không cho phép CQSDĐ đã đầu tư xây dựng hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất nằm tại mặt tiền tuyến đường đôi hướng Đông – Tây đi giữa khu vực dự án có mặt cắt ngang 31m (mặt cắt 1-1); tuyến đường phía công viên dọc sông Cầu Rào có mặt cắt ngang 22,5m (mặt cắt 2-2 và 2A-2A), tuyến đường Trần Quang Khải có mặt cắt ngang 22,5m (mặt cắt 2B-2B) theo bản vẽ bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới xây dựng – quy hoạch chi tiết Khu nhà ở thương mại phía Bắc đường Trần Quang Khải.

Trước khi xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở, kiểm soát chặt chẽ yêu cầu về quản lý kiến trúc và cảnh quan đô thị, chỉ đạo các cơ quan chức năng và chủ đầu tư kiểm tra đảm bảo việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và kết nối các tuyến đường tiếp giáp với dự án theo ý kiến tại điểm 2 của công văn này.

Nhất Linh