Ông Đào Văn Công - Cố vấn cao cấp Công ty BĐS và Xây dựng Việt Hưng - Chủ đầu tư dự án Eco-Green City