Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai báo cáo UBND tỉnh thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người đang sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Gia Lai: Bồi thường cho người đang sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước
Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, tại khoản 2 Điều 62 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định, đối với nhà ở không thuộc diện được bán (trong đó bao gồm nhà ở nằm trong kế hoạch sử dụng làm trụ sở làm việc…), người đang thuê nhà ở được giải quyết theo chính sách hiện hành về nhà ở, đất ở.

Hiện nay, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Tại khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định: “Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước bị phá dỡ được thuê nhà ở tại nơi tái định cư; nhà thuê tại nơi tái định cư được Nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của Chính phủ về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê; trường hợp đặc biệt không có nhà tái định cư để bố trí thì được hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở mới; mức hỗ trợ bằng 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà đang thuê”.

Như vậy, đối chiếu các quy định trên, pháp luật hiện hành không quy định trường hợp người đang sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước nếu có nhà đất khác thì không được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người đang sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho thấy, sau năm 1975, khu nhà số 14 Trần Quang Khải, TP Pleiku được bố trí sử dụng làm trụ sở của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Đến năm 2000, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh bố trí khu nhà này cho cán bộ của Viện sử dụng làm nhà ở. Năm 2005, Viện kiểm sát chuyển giao nhà ở sang Sở Xây dựng quản lý và cho thuê. Ngày 30/10/2007, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định xác lập sở hữu toàn dân đối với khu nhà này. Ngày 11/02/2009, Sở Xây dựng có Thông báo số 33/SXD-QLN về chấm dứt Hợp đồng thuê nhà với các hộ dân. Tuy nhiên, từ năm 2009 đến tháng 7/2016, UBND tỉnh Gia Lai vẫn chưa ban hành Quyết định thu hồi đất.

Đến ngày 21/7/2016, UBND tỉnh có thông báo đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục cho các hộ thuê với hợp đồng thuê ngắn hạn. Các hộ dân vẫn nộp tiền thuê nhà ở cho đến nay.

Ngày 04/12/2017, UBND tỉnh có Thông báo thu hồi đất số 97/TB-UBND về việc thu hồi đất của 04 hộ dân tại khu nhà trên để bố trí làm trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức.

Thanh Nga