Vừa qua, Bộ Xây dựng có Văn bản số 878/BXD-QLN về việc giải quyết về kinh phí bảo trì 2% của chung cư Thái An – TMT gửi UBND TP Hồ Chí Minh.

Giải quyết về kinh phí bảo trì 2% của chung cư Thái An - TMT

Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được Văn bản số 38/2018/CV-BQT ngày 26/3/2018 của Ban quản trị chung cư Thái An – TMT đề nghị giải quyết về kinh phí bảo trì 2% của chung cư Thái An – TMT (địa chỉ: số 2290 quốc lộ 1A, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Nhà ở 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở năm 2014 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư thì UBND TP Hồ Chí Minh là cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nhà ở trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh căn cứ vào các quy định pháp luật về nhà ở; quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư để chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố giải quyết kiến nghị của Ban quản trị theo quy định của pháp luật và có văn bản báo cáo kết quả giải quyết về Bộ Xây dựng trước ngày 10/5/2018.

Linh Nguyễn