Sau khi nhận được các Công văn số 137/UBND-XD ngày 25/07/2018 và Công văn số 2749/UBND-XD ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị cho ý kiến thống nhất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng tại dự án Khu đô thị mới An Huy thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Giang.

Góp ý việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng tại dự án KĐTM An Huy tỉnh Bắc Giang

Tổng thể quy hoạch dự án

Trước đó, Dự án đã được Bộ Xây dựng cho ý kiến tại Công văn số 896/BXD-PTĐT ngày 23/4/2018 (phúc đáp Công văn số 314/UBND-XD ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang). Bộ Xây dựng đồng ý về nguyên tắc việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại giai đoạn 1 của Dự án (22,3ha); yêu cầu chủ đầu tư xây thô trên một số tuyến đường là đường khu vực và trục cảnh quan đô thị được xác định theo các hồ sơ, bản vẽ UBND tỉnh Bắc Giang gửi kèm cùng Công văn số 314/UBND-XD ngày 20/01/2018.

Tuy nhiên, theo Công văn số 2749/UBND-XD ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang giải trình, bổ sung thì một số tuyến đường hạn chế chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch là đường khu vực, nhưng hiện nay vẫn là các tuyến đường nội bộ do khó khăn trong việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị của UBND tỉnh Bắc Giang. Một số tuyến đường nêu trên do hiện trạng có kênh mương thoát nước với bờ kè cao 1,2m so với mặt nền đất nên mặc dù có mặt cắt lộ giới đường lớn nhưng chưa đóng vai trò là các tuyến đường cảnh quan đô thị.

Căn cứ nội dung giải trình của UBND tỉnh Bắc Giang tại Công văn số 2749/UBND-XD ngày 17/8/2018, Bộ Xây dựng thấy rằng Dự án thuộc địa bàn khu vực đô thị loại V có mức độ đô thị hóa thấp, người dân tại khu vực có thu nhập hạn chế. Vì vậy, nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân tự xây dựng nhà ở và phù hợp với thực tế đầu tư xây dựng tại địa phương, căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang: Khẩn trương đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng ngoài hàng rào Dự án; Quyết định theo thẩm quyền các khu vực thuộc giai đoạn 1 của Dự án (quy mô: 22,3ha) được chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo đề nghị tại Công văn số 2749/UBND-XD ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang; kiểm soát chặt chẽ người dân xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc được phê duyệt; Đối với việc đầu tư các giai đoạn tiếp theo của Dự án, đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng các công trình thuộc Dự án và báo cáo về Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được duyệt và tình hình triển khai đầu tư thực tế công trình hạ tầng ngoài hàng rào Dự án trên địa bàn thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bộ Xây dựng sẽ xem xét có ý kiến sau.

Khánh An