Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 354/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị (KĐT) phía Đông đại lộ Bắc Nam, TP Thanh Hóa.

Góp ý việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 4978/UBND-CN ngày 8/5/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa xin ý kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án KĐT phía Đông đại lộ Bắc Nam, TP Thanh Hóa và hồ sơ kèm theo.

Cục Phát triển đô thị – Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 258/CV-PTĐT ngày 4/6/2018 đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa bổ sung hồ sơ Dự án còn thiếu theo quy định. Ngày 14/12/2018, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đã gửi hồ sơ bổ sung kèm theo Văn bản số 7501/SXD-QLN.

Theo Bộ Xây dựng, căn cứ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 16/1/2009, các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (Nghị định số 11/2013/NĐ-CP), Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP (Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV), đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát tổng thể các dự án có chủ trương chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, cập nhật các dự án phát triển đô thị đủ điều kiện triển khai vào danh mục các dự án của khu vực phát triển đô thị dự kiến thành lập, đảm bảo yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về phát triển đô thị, trong đó có Dự án KĐT phía Đông đại lộ Bắc Nam.

Dự án KĐT phía Đông đại lộ Bắc Nam, TP Thanh Hóa, quy mô khoảng 57,9ha, đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 14/9/2015, đã được giao 384.005,1m2 đất (đợt 1) theo Quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 30/11/2018, gồm 109.366,8m2 đất xây dựng nhà ở, 274.638,3m2 đất xây dựng công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật. Phần diện tích đất chưa giao bao gồm đất xây dựng nhà ở, công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật. Dự án đang triển khai đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng.

Căn cứ Hồ sơ quy hoạch chi tiết Dự án và yêu cầu quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến đối với khu vực có diện tích 384.005,1m2 đã được giao đất đợt 1 theo Quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa (ranh giới được xác định theo Bản vẽ Sơ đồ vị trí các lô đất xin chuyển quyền sử dụng đất cho các hộ dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án kèm theo Văn bản số 7501/SXD-QLN ngày 14/12/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa), cụ thể như sau:

Khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dựng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở phải được đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối hạ tầng trong khu vực dự án và với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân đến ở trước khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Đối với các lô đất UBND tỉnh Thanh Hóa không lấy ý kiến Bộ Xây dựng việc cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, đã nêu tại Công văn số 4978/UBND-CN ngày 8/5/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, đề nghị không áp dụng Khoản 7, Điều 4, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan và ý kiến nêu tại công văn này, xem xét, quyết định theo thẩm quyền kh vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án KĐT phía Đông đại lộ Bắc Nam, TP Thanh Hóa.

Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư giám sát việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc chuyển quyền sử dựng đất theo quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt.

Khánh An