Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) góp ý về việc lựa chọn địa phương thực hiện khảo sát và đề xuất nhà thầu khảo sát trong nước thuộc Dự án “Xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn 2021 – 2030” do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại.

Góp ý việc lựa chọn địa phương thực hiện khảo sát và đề xuất nhà thầu khảo sát trong nước

Bộ Xây dựng và KOICA ký biên bản thảo luận về Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chính sách tổng thể NƠXH tại Việt Nam.

Ngày 8/2/2018, Bộ Xây dựng và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã ký Biên bản thảo luận về Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội (NƠXH) tại Việt Nam, giai đoạn 2021 – 2030; theo đó việc khảo sát và nghiên cứu về dự báo nhu cầu nhà ở được tiến hành tại các tỉnh, thành phố ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam, trong đó có Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; vị trí và số lượng các địa phương thực hiện khảo sát sẽ được thảo luận chi tiết giữa các bên, trong phạm vi ngân sách của dự án. Số lượng các tỉnh, thành phố thực hiện khảo sát tối thiểu là 5 và tối đa là 8.

Về vấn đề này, ngoài Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng đề nghị khảo sát tại 3 tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương là Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ do các thành phố này có số lượng cư dân tập trung đông, nhu cầu về nhà ở lớn, đặc biệt là nhu cầu về NƠXH cho công nhân, người thu nhập thấp tại đô thị, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của Dự án.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị KOICA xem xét thực hiện khảo sát thêm tại 3 địa phương sau: Tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Đồng Nai có nhiều khu công nghiệp, có nhu cầu rất lớn về NƠXH cho công nhân khu công nghiệp đại diện cho phía Bắc và phía Nam; Tỉnh Khánh Hòa là tỉnh có đường bờ biển dài, tập trung đông dân cư và có nhu về nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị theo đặc trưng tính chất vùng miền đại diện cho khu vực Nam Trung Bộ.

Về đơn vị trong nước thực hiện khảo sát: Căn cứ Biên bản thảo luận ngày 8/2/2018 đã được ký kết thì phía Hàn Quốc sẽ ký hợp đồng phụ với công ty chuyên về khảo sát mẫu trong nước. Việc lựa chọn và thuê công ty chuyên về khảo sát mẫu trong nước thuộc trách nhiệm của phía Hàn Quốc.

Tuy nhiên, theo đề nghị của KOICA và để bảo đảm dự án được thực hiện hiệu quả, Bộ Xây dựng đề xuất về tiêu chí và đơn vị trong nước thực hiện khảo sát như sau: Do mục tiêu cụ thể của Dự án bao gồm: Nghiên cứu và đề xuất Chiến lược phát triển NƠXH và nghiên cứu, đề xuất chính sách NƠXH áp dụng trên phạm vi cả nước, nên đối với tiêu chí lựa chọn nhà thầu khảo sát mẫu trong nước, ngoài việc bảo đảm yêu cầu về năng lực điều tra, khảo sát phù hợp với nội dung nghiên cứu tại các tỉnh, thành phố được lựa chọn thì cần cung cấp được cơ sở dữ liệu có liên quan về việc phát triển nhà ở nói chung, NƠXH nói riêng tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước cho chuyên gia tư vấn Hàn Quốc nghiên cứu, phân tích, đánh giá, từ đó đề xuất chương trình, chính sách phù hợp, khả thi.

Căn cứ các lý do nêu trên, theo đề nghị của KOICA, Bộ Xây dựng giới thiệu Trung tâm nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản (HRC) trực thuộc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng là đơn vị phù hợp với các tiêu chí lựa chọn nêu trên để KOICA xem xét, quyết định.

Khánh An