(Xây dựng) – UBND TP Hà Nội vừa có thông báo tới các cơ quan Trung ương trên địa bàn TP về tiêu chuẩn, tiêu chí với đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định, thông tin về các dự án phát triển nhà ở xã hội đã và đang triển khai trên địa bàn TP.

Hà Nội có 34 dự án nhà ở xã hội

Theo UBND TP Hà Nội, cho tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn TP có 34 dự án nhà ở xã hội (NOXH) trong đó: 09 dự án đang thực hiện bán nhà, cho thuê NOXH; 25 dự án đang triển khai (dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2018- 2020).

Thông tin dự án, thời gian và địa điểm tiếp nhận đơn mua nhà công khai trên website của Sở Xây dựng Hà Nội (www.soxavdung.hanoi.gov.vn), điện thoại liên hệ 0243.976.1294).

UBND TP Hà Nội thông báo để các cơ quan biết, thông báo, hướng dẫn cán bộ, công chức, chiến SV, công nhân viên, người lao động của đơn vị có nhu cầu NOXH (hoặc cơ quan tổng hợp nhu cầu) liên hệ với các nhà đầu tư dự án NOXH trên địa bàn để được hướng dẫn lập hồ sơ mua NOXH theo quy dịnh.

Lê Mỹ