(Xây dựng) – Chiều 18/9, HĐND tỉnh Bắc Giang đã bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả, bà Lâm Thị Hương Thành được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang. Các ông Phan Thế Tuấn – Bí thư Huyện ủy Yên Dũng và Lê Ô Pích – Bí thư Huyện ủy Việt Yên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

hai bi thu huyen uy duoc bo nhiem lam pho chu tich ubnd tinh bac giang
Ông Lê Ô Pích (ngoài cùng bên trái) và ông Phan Thế Tuấn (thứ hai từ phải sang) được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang đã nhất trí miễn nhiệm chức danh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 4 ông/bà do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí.

Theo đó, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Văn Hạnh – đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Dũng; miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đỗ Mạnh Tiến – đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tân Yên; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà – đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hiệp Hòa; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lại Thanh Sơn – đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lục Nam.

Sau khi nghe tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và bỏ phiếu kín bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lâm Thị Hương Thành – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Ô Pích – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên; ông Phan Thế Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Dũng; Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ôngNgô Biên Cương – Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Kết quả, với số phiếu tín nhiệm cao, ông Lâm Thị Hương Thành – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Ô Pích – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên, ông Phan Thế Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Dũng được bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ngô Biên Cương – Giám đốc Sở Ngoại vụ được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lâm Thị Hương Thành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Ô Pích và ông Phan Thế Tuấn; Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Ngô Biên Cương.