(Xây dựng) – Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nên Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) lần thứ 37 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 09/12 tới.

Năm 2018, Hội nghị Ban BCH Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 35 được tổ chức tại Việt Nam thành công tốt đẹp.

Theo kế hoạch, Hội nghị diễn ra tại Xiêm Riệp, Campuchia. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên thế giới và trong khu vực, Hội nghị ASSA 37 đã được quyết định tổ chức theo hình thức trực tuyến, mỗi tổ chức thành viên là một điểm cầu tham dự.

Hội nghị tại điểm cầu Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam dự kiến có sự tham dự của đại diện Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020. Tại lễ khai mạc, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh sẽ có bài phát biểu chào mừng Hội nghị ASSA 37.  

Hội nghị trực tuyến ASSA bao gồm ba phiên. Phiên họp toàn thể: Khai mạc Hội nghị và các bài trình bày của các tổ chức thành viên, đại diện Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA) nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về chủ đề “Mở rộng bao phủ an sinh xã hội”.

Phiên thứ hai, họp BCH ASSA: Thảo luận, báo cáo kết quả hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch hành động ASSA nhiệm kỳ 2019-2020 và những đề xuất trong tương lai.

Phiên thứ ba, họp Ban Thư ký ASSA: Thảo luận chi tiết các nội dung đã thống nhất tại Phiên họp BCH ASSA.

Tại Hội nghị lần này, BHXH Việt Nam sẽ có bài thuyết trình tại phiên toàn thể với nội dung “Chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19”.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội nghị, BHXH Việt Nam sẽ vinh dự nhận giải thưởng của Chủ tịch ASSA cho hạng mục “Tiếp tục cải tiến” với nội dung “BHXH Việt Nam phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện”.

BHXH Việt Nam gia nhập ASSA từ tháng 9/1998 và hiện là thành viên chính thức và duy nhất của Việt Nam tại diễn đàn an sinh xã hội khu vực. Trong quá trình tham gia ASSA từ khi thành lập đến nay, BHXH Việt Nam luôn đóng vai trò tích cực trong việc tham gia triển khai các hoạt động hợp tác giữa các tổ chức thành viên ASSA.

Thông qua việc tham gia các hoạt động trong ASSA đã giúp BHXH Việt Nam tiếp cận và bổ sung cập nhật kiến thức, kinh nghiệm quốc tế nhằm hoàn thiện, phát triển hệ thống tổ chức thực hiện chính sách BHXH theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và hội nhập quốc tế.