Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính kiến nghị quy định về trần tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN khoảng 25%.

HoREA kiến nghị trần tổng chi phí lãi vay được trừ không vượt quá 25%
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, HoREA đã nghiên cứu Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ “Quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết” có hiệu lực từ ngày 01/5/2017. Tại khoản 3 Điều 8 đã quy định “Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế”.

Trước đó, Hiệp hội có Văn bản số 10/CV-HoREA ngày 28/01/2019 về việc cần thiết quy định trần tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN. Tuy nhiên, quy định trần chi phí lãi vay không được vượt quá 20% là thấp và chưa hợp lý đối với điều kiện hoạt động của nền kinh tế và thị trường BĐS nước ta trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ xem xét quy định trần chi phí lãi vay không được vượt quá 25% thì phù hợp hơn.

Nhi Hà