Sau khi nhận được Công văn số 3785/UBND-TM ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị.

Hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước tại Quảng Trị

Ảnh minh họa.

Theo nội dung Công văn số 3785/UBND-TM của UBND tỉnh Quảng Trị thì hiện nay Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận quản lý 19 căn nhà từ Cty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Bình Trị Thiên.

Thời điểm Cty bố trí nhà, đất cho 19 hộ gia đình này là trong khoảng thời gian từ năm 1976 đến năm 2009. UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị hướng dẫn giải quyết kiến nghị bán nhà ở này cho các hộ gia đình.

Căn cứ vào quy định tại Khoản 5, Điều 84 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương tổ chức tiếp nhận và quản lý cho thuê quỹ nhà ở nêu trên theo đúng quy định.

Sau khi ký hợp đồng cho thuê theo quy định, nếu người thuê có nhu cầu mua nhà ở này thì đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị đối chiếu các quy định về điều kiện đối tượng, nhà ở tại Điều 63 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP để thực hiện bán nhà ở này cho người đang thuê theo đúng quy định.

Linh Nguyễn