(Xây dựng) – UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 1/9/2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh.

khanh hoa phe duyet nhiem vu dieu chinh cuc bo khu du lich bac ban dao cam ranh
Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý khu du lịch bán đảo Cam Ranh. Địa điểm và giới hạn lập quy hoạch thuộc huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; giới hạn điều chỉnh một phần diện tích đồ án quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh bao gồm các khu 3, 5, 6, 7 (ranh giới phân khu theo thứ tự từ phía Bắc xuống phía Nam Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh) với mục tiêu là khu du lịch sinh thái đa dạng, du lịch, nghỉ mát chất lượng cao. Ngoài ra, trở thành trung tâm du lịch văn hóa, thương mại dịch vụ, hội thảo, du lịch vùng quốc gia và quốc tế; quy mô diện tích khoảng 1.562,6ha với quy mô dân số khoảng 101.000 – 106.000 người.

Việc lập đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa làm cơ sở lập, điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để quản lý, đầu tư phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Quyết định này thay thế Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.